SPIS ARTYKUŁÓW


a) Nowości

Józef Kajfosz: Biblia a "życie po życiu" („Do Celu”)
Józef Kajfosz: Myśli pod rozwagę („Do Celu”)


b) Józef Kajfosz

Alleluja! Znajdzie! („Do Celu 20” )
Białe szaty dla nagiego (Do Celu, nr 8)
Biblijny stosunek chrześcijanina do władzy („Do Celu 21” )
Biegnijmy do źródła wielkości! (7 kwietnia 2005)
Błogosławiony zamęt (Do Celu, nr 9)
Boże Narodzenie (Do Celu)
Boży wymiar pionowy (Droga, Prawda, Życie)
Bóg jest wspaniały (Do Celu)
Bóg ma coś lepszego (Do Celu, nr 8)
Bóg ma dla nas daleko więcej (listopad 2005)
Bracia, módlcie się za nas (Do Celu, nr 13)
Braterstwo miłujący (Do Celu)
Brylantowe Słowo Boże (Do Celu, nr 18)
Burzenie warowni w życiu kościoła (Do Celu, nr 17)
Burzenie warowni w życiu osobistym (Do Celu, nr 12)
Cel Jego przyjścia (Do Celu)
Chrystus mocą i mądrością Bożą (Do Celu)
Co oko nie widzi… (Do Celu)
Coraz bliżej celu (Do Celu, nr 13)
Czas na szacunek i życzliwość („Do Celu”)
Czas na wielkoduszność i przebaczenie („Do Celu”)
Cztery tysiące łokci (Do Celu, nr 6)
Czyim słowem żyjesz? (Do Celu, nr 18)
Do przyjaciół hierarchów (i nie tylko) („Do Celu”)
Dokąd, Polsko? („Do Celu 21” )
Duchowe niedbalstwo (Do Celu)
Dwa sposoby pracy (Do Celu)
Dwie różne „polityki historyczne” („Do Celu”)
Dwunasty apostoł (Do Celu)
Energia przebudzenia (Do Celu, nr 3)
Filadelfia w natarciu (Do Celu, nr 8)
Gdzie jest twoje serce? (Czytelnia Chrześcijanina)
Gdzie ludzie to bracia prawdziwi (Do Celu)
Głoście te słowa, które darzą życiem (Do Celu)
Harfa czy cymbał? (Do Celu)
Historia pewnej miłości (Do Celu)
I idą huf za hufem… (Do Celu, nr 10)
Idzie przed nimi („Do Celu 19”)
Istota naszego posłannictwa („Do Celu 19”)
Izrael znakiem i sprawdzianem („Do Celu 20” )
Jak odzyskać i zachować jedność (Do Celu, nr 4)
Jak postępować w domu Bożym (Do Celu)
Jak rozpoznawać prawdę („Do Celu 20” )
Jak skutecznie zwalczać zło społeczne? (grudzień 2005)
Jak zwycięsko kroczy Jezus! („Do Celu 20” )
Jednocz i służ(Do Celu, nr 13)
Jedz wilku trawę (Do Celu)
„Jezus zwyciężył!” — Życiorys J. Ch. Blumhardt'a (opracował J. K.) (Do Celu, nr 15)
Kazanie do Przyjaciół Rodaków (Do Celu)
Każdy rozdział Biblii, każdy wiersz (Do Celu)
Kiedy obłok się podnosi (Do Celu, nr 17)
Komórki — żywe kamienie (Do Celu, nr 14)
Królewska zasada miłości (Do Celu, nr 4)
Ku duchowej obfitości (Do Celu, nr 14)
Ludzie, jakich Bóg używa (Do Celu, nr 12)
Ludzie Odnowy, do dzieła! (listopad 2005)
Lwy we wierze, gdzie jesteście? (Do Celu, nr 13)
Maść oczna dla ślepego (Do Celu, nr 7)
Miejsce krzyża to sprawa kluczowa („Do Celu”)
Minęła zima… (Pnp 2, 10-13) (Do Celu, nr 4)
Modlitwa, modlitwa, modlitwa („Do Celu 20” )
Modlitwy wstawiennicze za Polskę („Do Celu 21” )
Moje osobiste zwierzenia (Do Celu, nr 16)
Moje wyjaśnienie zdziwionym („Do Celu 20” )
Napełnienie a pełność (Do Celu)
Nastaną czasy trudne (Do Celu)
Nasz wpływ na władze i stosunki społeczne („Do Celu 21” )
Nasz wpływ na władze i stosunki społeczne („Do Celu 21” )
Nie milczcie! (Do Celu, nr 6)
Nie to, co zewnętrzne (Do Celu)
Niech stanie się światłość (Do Celu)
Niewielu mądrych (Do Celu)
Nikt nie cierpiał niedostatku (Do Celu, nr 12)
Nowe przymierze (Do Celu)
Nowy Wiek — straszydło czy wyzwanie? (Do Celu, nr 2)
O Lemie, głupkach, piekiełku i wybawieniu (4 stycznia 2006)
O popycie, podaży i nie tylko (Do Celu, nr 10)
O socjotechnice słów kilka („Do Celu”)
Od domu Bożego (Do Celu, nr 8)
Omdlałe kolana wyprostujcie (Do Celu, nr 9)
Omiń pułapkę zniechęcenia (Do Celu, nr 17)
On musi być w centrum (Droga, Prawda, Życie)
Pilnie strzeż swojej wizji (Do Celu, nr 13)
Piotr klucznikiem nieba? (Czytelnia Chrześcijanina)
Podszeptany regulamin („Do Celu 19”)
Poślij to dalej (Do Celu, nr 12)
Potomstwo (Do Celu)
Potrzeba odnowienia umysłu (Do Celu, nr 7)
Powrót Bożej chwały (Do Celu, nr 6)
Powrót do podstaw („Do Celu 19”)
Powstań, Polsko, zrzuć kajdany! (17 kwietnia 2005)
Problemy w służbie dla Mistrza (Do Celu, nr 12)
Prostą drogą pomiędzy skrajnościami (Do Celu, nr 10)
Przebaczone winy, darowane długi (Do Celu, nr 16)
Przełamać blokadę (Do Celu, nr 7)
Radosna wiadomość (Do Celu)
Rozważania o czasie (Do Celu)
Rozwiążmy wreszcie ten konflikt („Do Celu”)
Ruchy a denominacje (Do Celu, nr 1)
„Sercem patrz!” („Do Celu”)
Skąd biorą się rozłamy? (Do Celu)
Skąd jest ta mądrość? („Do Celu 19”)
Strzeżmy się myśli fałszywych! (Droga, Prawda, Życie)
Szczególny rodzaj błogosławieństwa (Do Celu, nr 16)
Szum ulewnego deszczu (Do Celu)
Śmierć jest mi zyskiem (Do Celu)
Śpiący czy przebudzony? („Do Celu 19”)
Święty czy pospolity? (Do Celu)
To Ty na mnie spojrzałeś (4 lipca 2005)
Ty i twój dom (Do Celu)
Tylko w Duchu i prawdzie (Do Celu, nr 16)
Umiłowanie mądrości (Do Celu)
Uwaga! Groźny wirus! (Do Celu, nr 17)
W mocy zmartwychwstania (Do Celu, nr 18)
W przeddzień wielkiego odkrycia (Do Celu, nr 14)
W sprawie zmagań z problemami (List otwarty) (Do Celu, nr 16)
Wierzę że jedność braci jest możliwa (Do Celu, nr 10)
W służbie Orędownika (Do Celu, nr 18)
Wszyscy zgrzeszyli (Do Celu)
Wszystko już się wykonało („Do Celu 19”)
Wyjedź na głębię (Do Celu)
Wypróbowane złoto dla nędzarza (Do Celu, nr 6)
Wyzwoleńcza armio, naprzód marsz! (28 kwietnia 2005)
Za Barankiem (Do Celu, nr 9)
Zielone Święta w moim życiu (Do Celu)
Zwróćcie uwagę na Jezusa (Do Celu, nr 17)
Żeby Go poznać („Do Celu 19”)
Życzenie noworoczne (Do Celu, nr 10)
Żyj dla Pana teraz! („Do Celu 20” )
Żyw się sprawiedliwie (Do Celu)

c) Inni autorzy

J. Arnott: O zranieniach i przebaczeniu („Do Celu 21” )
William M. Branham: Okazywanie miłości (Z książeczki: „Jedenaste przykazanie”)
Tom Brown: Zrozumieć świętość („Poznaj Pana”)
David du Plessis: Rewolucja („Mister Pentecost” )
Watchman Nee: Podstawa jedności i przyczyny rozłamów (Do Celu)
Brat Yun: Droga do jedności (Do Celu)
Richard H. Schneider: Trzęsienie ziemi (Do Celu)
Powszechne kapłaństwo w praktyce (wiadomości — zebrał J. K.) (Do Celu, nr 14)
Rezultaty współdziałania na Filipinach (wiadomość prasowa)   (Do Celu)
Harald Eckert: Mam widzenie (Do Celu, nr 12)
Mirka Wójcik: Brat syna ojca (Do Celu)
Francis Frangipane: Demaskowanie „oskarżyciela braci” (Do Celu, nr 12)
Jack Hunter: Bratobójcze ataki (Do Celu, nr 12)
Roberts Liardon: Cena mocy duchowej (Do Celu)
A. A. Allen: Cena pełnej Bożej mocy (Do Celu, nr 5)
Denise i Jerry Basel: Czy przyjmiesz ten dar? (Fresh Fire Newsletter)
Don Basham: Członkami jedni drugich (Do Celu)
Dan Borgen: Bóg przeprowadził mnie przez ogień (Do Celu)
William M. Branham: Kilka urywków z kazań (Do Celu)
Don Brankel: Tanie namiastki w domu Bożym (Do Celu)
William Burkett: Przestrzeganie przykazań warunkiem szczęścia (Do Celu)
William Caldwell: Samson i zgadnij kto (Droga, Prawda, Życie)
José Manuel Carlos: Urywki z dziennika (Do Celu, nr 10)
Wiesław Didoszak: W oczekiwaniu na realizację obietnicy (Do Celu)
Benny Hinn: Niebo na ziemi (Z książki: „Dzień dobry, Duchu Święty”)
Rick Joyner: Zastępy piekielne maszerują („Absolutnie Fantastyczne”)
Jarosław Klon: Dlaczego w Polsce nie ma przebudzenia? („Do Celu”)
Jurek Konieczny: Świadectwo? Ależ tak! (Do Celu)
Jurek Konieczny: Kazanie o Zamkowej (Do Celu)
Jurek Konieczny: Kazanie o bezdomności (Do Celu)
Jurek Konieczny: Cierpliwość (Do Celu)
J. i I. Konieczni: Góra przemienienia (Do Celu)
Jerzy Konieczny: Naszyjnik oblubienicy (świadectwo)   (Do Celu)
Głosy z przeszłości (Cytaty z „Głosu Prawdy”) (Do Celu, nr 1)
(Autor nieznany) Jak przebić się w modlitwie (Droga, Prawda, Życie)
(Autor nieznany) Świadectwo zmarłego i wskrzeszonego (Do Celu)
Basia Makowska: Izrael — moja miłość (Do Celu)
David Miller: Widzieć piękno Kościoła („Poznaj Pana”)
Bogdan Olechnowicz: Moje marzenie o Polsce („Do Celu 21” )
Juan Carlos Ortiz: Chroniczny stan niemowlęcy (Do Celu)
Tommy L. Osborn: Dlaczego wierzę, że Biblia jest prawdą (Z książki: „Dobre życie”)
Pan wskrzesił mnie z martwych (wywiad)   (Tekst skorygowany)
Andrzej Para: Jak wyjść z oziębłości i otępienia (Do Celu)
Jonathan Paul (?): Ze szkoły niebiańskiej mądrości (Czytelnia Chrześcijanina)
Marek Sikora: Wszyscy jesteśmy ważni w Kościele Chrystusa („Dobra Wiadomość”)
Erlo Stegen: Głos dobrego pasterza (Czytelnia „Tsaba”)
Erlo Stegen: Jezus ratuje (Czytelnia „Tsaba”)
Erlo Stegen: Patrz, oto droga zbawienia (Czytelnia „Tsaba”)
Friedel Stegen: Nasze serce krzyczało o przebudzenie (Czytelnia „Tsaba”)
Charles R. Swindoll: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje („Vocatio”)
Tomasz Szczech: W innym wymiarze (Do Celu)
Paweł Śliwka: Odprawa demonów (wiersz) (Do Celu)
Zofia Śliwka: Hania (Do Celu) (wspomnienie o Annie Bockowej z domu Byrt)
Zofia Śliwka: Moja mama… (Czytelnia Chrześcijanina) (Wspomnienie o Marcie Kajfosz)
Georg Taubmann: Wyrwani z rąk Talibów (Do Celu)
Rolf Telle: Wyjdź naprzeciw swego brata (Do Celu)
A. W. Tozer: „Modlitwa sługi Bożego (Do Celu)
T. Verkuil: Byle nie za mało (Do Celu, nr 6)
Gordon Watt: Krzyż jako Boża matryca (Droga, Prawda, Życie)
Paul Whitley: Przebudzenie (Fresh Fire Newsletter)
David Wilkerson: Czas proroczy dla Polski (Do Celu, nr 7)
Tomasz Wrona: O duchu pionierstwa (Do Celu)