Moje marzenie o Polsce

O jakiej Polsce marzę?

— Marzę o Polsce, która po uszy rozkochana jest w Bogu!

— Marzę o Polsce, w której kochamy i szanujemy innych!

— Marzę o Polsce, w której „serca dzieci są zwrócone ku ojcom, a serca ojców zwrócone są ku dzieciom”!

— Marzę o Polsce, w której dom jest miejscem miłości, w której dzieci doznają szczęścia i prawdziwego spełnienia!

— Marzę o Polsce, w której na nowo odkryjemy bogactwo Pisma Świętego, którego mądrość może mieć zbawienny dla nas skutek!

— Marzę o Polsce, w której „człowieka mierzy się miarą serca”, a nie ocenia się go po jego pochodzeniu, wykształceniu, kolorze skóry, narodowości czy przynależności kościelnej!

— Marzę o Polsce, w której kobiety zajmują należne im miejsce i okazywany im jest należny szacunek!

— Marzę o Polsce, w której każdy może czuć się jak w domu!

— Marzę o Polsce, w której opinię publiczną kształtować będą ludzie o wielkich sercach i wielkich umysłach!

— Marzę o Polsce, w której nie będzie tzw. konfliktu pokoleń!

— Marzę o Polsce, w której polityka nie jest kształtowana przez sondaże opinii publicznej, ale jest wyrazem śmiałej, odważnej i dalekosiężnej wizji rządzących.

— Marzę o Polsce, która nie niszczy swoich autorytetów!

— Marzę o Polsce, w której nie promuje się miernoty i głupoty, a z przewrotności nie czyni naczelnej zalety!

— Marzę o Polsce, w której normy moralne nie są ukształtowane przez to tylko, co miłe, fajne i przyjemne, ale przez to, co dobre, właściwe i oparte o odwieczne Boże standardy!

— Marzę o Polsce, która jest dostatnia materialnie, a z jej bogactwa mogą korzystać inni!

— Marzę o Polsce, w której ludzie, zanim coś uczynią, upewnią się najpierw, co myśli o tym Bóg, a dopiero potem, co pomyślą inni ludzie!

— Marzę o Polsce, w której ludzie potrafią sobie wzajemnie przebaczać!

— Marzę o Polsce, która stwarza wszystkim równe szanse!

— Marzę o Polsce, w której ludzie będą okazywali sobie więcej wdzięczności, a mniej będą narzekali!

— Marzę o Polsce, w której w ludziach nie ma rozdźwięku pomiędzy sercem a umysłem!

— Marzę o Polsce, którą szanować i cenić będą inne kraje!

— Marzę o Polsce, w której sprawujący władzę przede wszystkim służyć będą ludziom!

— Marzę o Polsce, w której nikt nie sięga po oskarżenie i osąd!

— Marzę o Polsce, w której ginie bieda, dlatego że nauczyliśmy się dzielić z innymi!

— Marzę o Polsce, która w pełni potrafi skorzystać z tego, co w jej historii było piękne i szlachetne!

— Marzę o Polsce, która jest głosem sprawiedliwości w Europie!

Bogdan Olechnowicz