Powszechne kapłaństwo w praktyce

(Krótkie informacje z różnych stron świata)

Berisso, Argentyna: Kościół baptystyczny pastora Alberto Prokopchuka dzięki usłudze wszystkich jego członków wzrósł z 110 do 3000 członków. Prowadzą oni 30 służb, od ewangelizacji i uczniostwa począwszy, a na tanich sklepach i jadłodajniach skończywszy. Kościół ten założył też w obrębie metropolii La Plata 15 innych kościołów. Gwatemala: Kościół Verbo wzrósł do 9000 członków. Założył on wiele nowych kościołów w społecznościach hiszpańskojęzycznych obu części Ameryki. Tajemnicą rozwoju jest osobiste uczniostwo wszystkich członków i powstająca dzięki niemu duża liczba liderów. Nairobi, Kenia: Kościół Lighthouse pastora Donalda Matheny wzrósł do 2500 osób, pracujących w 450 grupach domowych. Co miesiąc około 350 osób poznaje Pana w tych grupach. Bogota, Kolumbia: Niewielka Międzynarodowa Misja Charyzmatyczna rozwinęła się do 30 tysięcy członków, skupionych w kościele centralnym i 18 placówkach wokół miasta. Założyli także 12 kościołów w innych miastach. Praca oparta jest na grupach domowych, których liczba wzrosła z 1400 w roku 1994 do 14 tysięcy w roku 1998. Sama służba młodzieżowa liczy 6600 grup, w których co tydzień nawraca się około 600 osób. Louisiana, USA: W kościele Bethany po wprowadzeniu do istniejących już komórek zasady powszechnego kapłaństwa i ewangelizacji, liczba grup w ciągu sześciu miesięcy podwoiła się z 54 do 108. W kolejnych trzech latach kościół powiększył się o 200 nowych grup i około 2000 rodzin. Kijów, Ukraina: Kościół „Słowo Wiary” prowadzony przez Nigeryjczyka Sunday Adelaja liczy około 18 tysięcy członków i pracując w grupach domowych powiększa się o kilkaset osób miesięcznie. Założył też około 70 kościołów filialnych i przygotowuje misjonarzy do pracy w innych krajach. Seul, Korea: Centralny Zbór Pełnej Ewangelii jest jednym z największych zborów na świecie. Liczy on około 850 tysięcy członków, pracujących w 50 tysiącach grup domowych. Płd.-zach. Azja: W regionie liczącym 7 mln. mieszkańców były w roku 1993 tylko 3 kościoły. W ciągu 4 lat powstało ponad 550 nowych z liczbą wierzących prawie 55 tysięcy. Chiny: W pewnym okręgu w przeciągu 4 lat powstało 500 nowych kościołów i ponad 20 tysięcy ludzi przyjęło Chrystusa. Ameryka Południowa: Dwa związki baptystyczne przezwyciężyły poważne prześladowania i liczba ich zborów wzrosła z 235 w roku 1990 do ponad 3200 w roku 1998. Azja Środkowa: Tam, gdzie wcześniej było tylko 200 chrześcijan, w samym tylko roku 1996 ochrzczono 15 tysięcy nowo nawróconych. Europa Zachodnia: Pewien misjonarz donosi: „W ubiegłym roku (1998) moja żona i ja założyliśmy 15 grup domowych. Kiedy wyjeżdżaliśmy, zastanawialiśmy się, co zastaniemy po powrocie. To niesamowite! Obecnie możemy zweryfikować przynajmniej 30 kościołów, ale przypuszczam, że może ich być nawet dwa lub trzy razy więcej.” Etiopia: Założenie czterech kościołów zajęło 30 lat. W ciągu zaledwie 9 miesięcy powstało 65 kościołów komórkowych. Chiny: Zborowi, który liczył około 300 członków, skonfiskowano budynek, a jego pastora i innych pracowników uwięziono. Kiedy po 11 latach wyszedł z więzienia, jego zbór, działający w konspiracyjnych grupach domowych, liczył 30 tysięcy członków.

Na podstawie serwisu http://www.miastadlaboga.jezus.pl
i innych źródeł zestawił Józef Kajfosz