Myśli pod rozwagę

(Rz 11:33)

1. Nieożywiony wszechświat

Bóg stworzył przeogromny wszechświat.
Każda galaktyka zawiera miliardy gwiazd, a wokół każdej gwiazdy może istnieć życie.
Znany wszechświat liczy co najmniej 50 miliardów galaktyk.
Na każdego mieszkańca Ziemi przypada więc kilka galaktyk.
Nie ma jednak żadnych oznak życia nigdzie poza Ziemią.
Jakie jest rzeczywiste przeznaczenie tego ogromnego wszechświata?
Przypuszczenie: Ma on zostać wypełniony życiem.

2. Tętniąca życiem Ziemia

Tu Bóg zapoczątkował życie.
Tu Bóg stworzył człowieka i oddał mu władzę nad Ziemią.
Tu nastąpił upadek w grzech.
Tu nastąpiło odkupienie.
Tu zostanie ustanowione Królestwo Boże.
Jakie jest rzeczywiste przeznaczenie odnowionej Ziemi?
Przypuszczenie: Ma ona być zalążkiem Bożego życia dla całego wszechświata.

3. Chrystus źródłem życia

Bóg stworzył wszechświat przez Chrystusa.
Odkupienie dokonało się przez Chrystusa.
Odkupieni przez Chrystusa stanowią Jego Ciało — Kościół.
Chrystus jest Panem swojego ludu.
Chrystus ze swoim ludem zapanuje jako Król nad całą Ziemią.
Jakie jest rzeczywiste przeznaczenie Królestwa Chrystusa na Ziemi?
Przypuszczenie: Ma ono rozprzestrzeniać się stopniowo na cały wszechświat.

4. Nowy człowiek w Chrystusie

Przez nowe narodzenie stajemy się dziećmi (synami) Bożymi.
Dzieci Boże żyją wiecznie, gdyż żyje w nich Chrystus i cała pełnia Boża.
Jesteśmy nowym rodzajem ludzi niebiańskich, braćmi Chrystusa.
Nasz stan docelowy to pełne podobieństwo do Chrystusa.
W stanie docelowym możemy i powinniśmy czynić to wszystko, co czynił Chrystus.
Jakie jest rzeczywiste przeznaczenie synów Bożych, braci Chrystusa?
Przypuszczenie: Mają oni wszędzie kontynuować dzieło swego Mistrza i Pana.

5. Życie w wieczności

Życie wieczne obejmuje to, „czego oko nie widziało i ucho nie słyszało”.
Panuje wiele mylnych wyobrażeń i niepewności na temat życia wiecznego.
To nie jest nieskończone, bezczynne trwanie w dobrobycie, błogostanie i przepychu.
Takie „życie” byłoby ubogie pod względem jakości i sensu, a nawet degradujące.
Należy się spodziewać wspaniałej, bogatej, dynamicznej twórczości i rozwoju.
Jaka będzie rzeczywista treść życia wiecznego?
Przypuszczenie: Następować będzie ekspansja Królestwa Bożego w całym wszechświecie.

6. Misje kosmiczne

Programem jest: „Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja”.
Program ten realizuje i będzie realizować Chrystus ze swoim ludem.
Synowie Boży będą realizować misje stwórcze w różnych częściach wszechświata.
W miarę potrzeby będą też realizować misje zbawcze w różnych miejscach wszechświata.
Docelowo będą także realizować misje władcze w różnych obszarach wszechświata.
Jakie więc jest rzeczywiste przeznaczenie synów Bożych w wieczności?
Przypuszczenie: Będą oni na wzór Chrystusa czynić to wszystko, co czynił On.

7. Nieskończone bogactwo życia

Takie spojrzenie wyjaśnia wzajemny związek, logikę i celowość Bożych czynów i dzieł.
Dotychczasowe dzieje świata i ludzkości to dopiero króciutki początek Bożego dzieła.
Synów Bożych czeka nieskończona, fantastyczna przygoda współdziałania z Bogiem.
Nadejdzie też pewnie kiedyś czas na misje wyzwoleńcze do krainy potępionych.
Nawet gdy Królestwo Boże ogarnie cały wszechświat, ekspansja Bożego życia nie ustanie.
Jakie jest więc rzeczywiste przeznaczenie wszystkiego?
Przypuszczenie: Jest nim wszechogarniająca chwała Boga, Jego ludu i Jego stworzenia.

J. K.       05.03.2014.