TEKSTY RÓŻNEa) Życzenie noworoczne

Życzenie noworoczne 2001/2002


b) Teksty prorocze

Mam marzenie
Słowo prorocze
Wizja Ciała Chrystusa (Tommy Hicks, 1961)
Nie bójcie się (Lance Lambert, ok. 1975)
Zwróć twarz do wiatru (David Minore, 1987)
Wizja żniwa (Rick Joyner)
Mam widzenie (Harald Eckert, 1989)

c) Wykłady biblijne

Piotr Syska: W twoim uniżeniu jest twoje wywyższenie (dokument Word-a)
Piotr Syska: Wstawiennictwo — przyjaźń z Bogiem (dokument Word-a)
Piotr Syska: Dom Pana — miejsce Jego zamieszkania (dokument Word-a)
Piotr Syska: Obrzezanie i jego duchowe znaczenie (dokument Word-a)
J. K.: Niektóre zagadnienia życia chrześcijańskiego
J. K.: Osobista społeczność z Bogiem
J. K.: Jakość życia chrześcijanina
J. K.: Miejsce chrześcijanina w Kościele
J. K.: Grzech i jego skutki
Biblijny Kościół


d) Recenzje

J. K.: Nad książką „Chwała”

e) Szkice historyczne

J. K.: Wspomnienia o przemytnikach Biblii
J. K.: Karol Kajfosz
J. K.: „Śpiewnik Pielgrzyma”

f) Listy

J. K.: W sprawie zaśnięcia i przebudzenia (lipiec 2004)
J. K.: W sprawie powstawania denominacji (marzec 2004)
J. K.: W sprawie dochodzenia do jedności (luty 2004)
J. K.: W sprawie różnic w zrozumieniu (styczeń 2004)
J. K.: W sprawie posługiwania kobiet (grudzień 2003)
J. K.: W sprawie zmagań z problemami
J. K.: W sprawie „kwestii żydowskiej”
J. K.: W sprawie „trzeciej fali”

g) Seria „Jak powiada Pismo”

Miłosierdzie i przebaczenie
Relacje we wspólnocie
Słowo Boże a ludzkie

h) Wywiady