NIE BÓJCIE SIĘ, KIEDY…

(Lance Lambert, ok. 1975)

Już wkrótce na świat przyjdzie czas nieporównywalnego z niczym zamieszania i wstrząsów. Nie bój się, gdyż to Ja, Pan, jestem tym, który wstrząśnie wszystkim. Zacząłem to robić już od czasu pierwszej wojny światowej. Od 1973 r. przyśpieszyłem ten proces. W ostatnim stadium planuję zakończyć go, wstrząsając całym wszechświatem ze znakami na słońcu, księżycu i gwiazdach. Ale zanim ten moment nastąpi, będę sądził narody — czas jest bliski.

Będzie się to dziać nie tylko przez wojny i wojny domowe, anarchię, terror czy upadek systemów monetarnych, przez które będę sądził narody, ale także przez naturalne nieszczęścia, trzęsienia ziemi, przez głód i plagi starych oraz nowych chorób. Będę sądził również przez pozostawienie wiernych na ich starych drogach: egoizmu, oszustwa oraz wiary w kłamstwa, fałszywe religie i odstępczy kościół, a nawet chrześcijaństwo beze mnie.

Nie bój się, kiedy te wszystkie rzeczy zaczną się dziać, gdyż powstrzymam je ze względu na ciebie, zanim zaczną się dziać, abyś mogła przygotować się, a w dniu kłopotów i zła ostać się i zwyciężyć. Moim celem jest, abyś stała się źródłem zachęcenia i posilenia wielu ludzi, którzy mnie kochają, a którzy są słabi. Pragnę, aby przez ciebie wielu umocniło się we Mnie, aby tłumy ludzi znalazły zbawienie dzięki tobie.

Posłuchaj! Nie bój się mocy Kremla ani mocy rewolucji islamskiej, gdyż planuję złamać jej potęgę poprzez Izrael. Uniżę ich pychę i arogancję, rozbiję ich, ponieważ bluźnili.

W tym dniu pomszczę krew męczenników i niewinnych, których oni zamordowali. Z pewnością to uczynię, choć oni myślą, że nie ma nikogo, kto by ich osądził. Ale Ja widzę ich drogi i słyszę krzyk ludzi, będących w opresji i prześladowanych, złamię ich moc i sprowadzę na nich koniec. Przygotuj się, gdyż zbliża się czas, kiedy to wszystko się wypełni i będzie ci dana ostatnia szansa głoszenia ewangelii w wolności wszystkim narodom.

Podczas tego zamieszania i wstrząsów, sercem wszystkiego będzie Mój Kościół. W okręgach niebiańskich jest on połączony ze Mną w jednym Duchu i ja przeznaczyłem go do dziedziczenia tronu. Ty, która jesteś moją umiłowaną, którą odkupiłem i namaściłem, jesteś Moja. Ja cię wyposażę i umocnię; podniesiesz się, aby czynić wielkie rzeczy w Moim imieniu, nawet pośród ciemności i zła, gdyż Ja objawię swoją moc, Moją łaskę i Moją chwałę przez ciebie. Nie patrz wstecz ani nie kwestionuj Moich dróg, gdyż w całym Moim postępowaniu zawsze miałem na myśli to, że będziesz częścią mojej Oblubienicy, by rządzić ze mną. Nie zapomnij, że wymaga to specjalnej dyscypliny i treningu, poddaj Mi się więc, żebym mógł wykonać w tobie pracę, jakiej jeszcze potrzebujesz. Nawet podczas owych wstrząsów planuję, by Oblubienica się przygotowywała.

Wśród narodów ziemi, wśród których pełno jest niepokoju i konfliktów, ustanowię Mój Izrael. Tak mówię: „Mój Izrael”, chociaż lud ten trwa w nieposłuszeństwie i odstępstwie swoich upartych serc, oddzielonych ode Mnie przez niewiarę.

Pamiętaj jednak, że to dla ciebie uczyniłem ich nieprzyjaciółmi ewangelii. Ja, Pan, sam oślepiłem i zatwardziłem ich serca, żeby zbawienie mogło przyjść do pogan w pełni. Oni wciąż jednak należą do Mnie, ukochani czułą i nieprzemijającą miłością. Są Moimi przyjaciółmi, Moimi krewnymi i Ja ich kocham.

Czy mam karać ich za to, co mi zrobili? — mówi Pan. Poddałem ich smutkowi, bólowi serc i ciągłemu cierpieniu, ale nigdy ich nie porzuciłem. We wszystkich doświadczeniach Ja byłem doświadczany z nimi, choć nigdy nie wyzwoliłem ani nie uratowałem ich od śmierci. Jednak byłem obecny, Ja, Król Izraela, byłem obecny, chociaż niezauważony i niedoceniony we wszystkich ich cierpieniach. Nie było komory gazowej ani masakry, w której nie byłbym obecny; lecz teraz nadszedł czas, że ich przyjmę, gdyż objawię im siebie i ze zdumieniem rozpoznają Mnie.

Podczas trwania tego sądu tłumy będą zbawione. Dowiesz się, jak przeprowadzić żniwo, mój Duch wyposaży cię do tego zadania. W tym dniu zwrócę się do Izraela i zmiękczę zatwardziałość serc Mojego ludu. Zmienię ślepotę w bystry wzrok i zedrę zasłonę z ich serc. Wtedy zostaną odkupieni z płonącą w sercach radością i staną się zdrojem nowego zmartwychwstałego życia dla całej grupy odkupionych.

Nie bój się tych dni, gdyż przeznaczyłem cię, żebyś stała wtedy ze Mną i służyła mi. Nie bój się, gdyż cię umiłowałem, ochronię cię i wyposażę. Ja, Pan, namaszczę cię nowym namaszczeniem, będziesz sprawowała Moje dzieło i wypełniała Moje rady. Będziesz stała przede Mną, Panem całej ziemi, i służyła Mi ze zrozumieniem i z mocą; będziesz też królowała ze mną w tych dniach. Ponad wszystko, nawołuję cię, abyś była wstawiennikiem.

                                                                                         Na podstawie książki: Peter Whyte: „Wyjdź z niego ludu mój”,
                                                                                         Chrześcijańskie Media, Cieszyn