ZWRÓĆ SWOJĄ TWARZ DO WIATRU

(David Minore, 1987 r.)

Duch Boży mówi, że wiatr Ducha Świętego wieje poprzez kraj. Kościół nie jest jednak w stanie w pełni rozpoznać ów wiatr. Ludzie nadają nazwy różnym rodzajom wiatrów, więc i ja nazwę ten Wiatr — jest nim „Świętość Pana”.

Z powodu braku poznania, niektórzy z Mojego ludu będą próbowali uciec od niego, lecz czyniąc tak, porzucą służbę dla Mnie. Ów Wiatr został posłany, aby „przewiać” każdą instytucję, która jest nazwana Moim imieniem. Instytucje, które wstawiły swoje imię w miejsce Mojego, runą pod jego naporem. Upadną jak domek z kart. Słudzy, którzy nie będą chodzili w sprawiedliwości przede Mną, również upadną.

To jest Mój Wiatr. Być może pojawi się w twoim umyśle obawa, że jest on wysłannikiem szatana, lecz — nie pomyl się! To jest Mój Wiatr. Nie będę już dłużej tolerować Kościoła w obecnej postaci. Moi słudzy i organizacje zatrzęsą się i upadną przed tym Wiatrem, nawet jeśli niektórzy chcieliby się ukryć, nie uciekną. On będzie wiał przez twoje życie i wszystko dokoła ciebie zacznie się rozpadać.

Nie zapomnij nigdy, że to jest Mój Wiatr — mówi Pan. Uderzy z siłą tornada i pozostawi spustoszenie; ale Słowo Pana mówi: „Obróć swą twarz do Wiatru i pozwól mu wiać…”; gdyż tylko to, co nie jest ze Mnie, zostanie zniszczone. Musisz zrozumieć, że jest to nieuniknione.

Później przyjdzie drugi Wiatr. Nie przeraź się. Czy nie czytałeś, jak Mój oddech przewiał Dolinę Wyschłych Kości? On pozostawi swój oddech także na tobie. Ten Wiatr przybędzie z tą samą siłą, co pierwszy. On również będzie miał nazwę. Będzie się nazywał „Królestwo Boże”. Przyniesie Mój rząd i Mój porządek, a także Moją moc. Rzeczy ponadnaturalne przyjdą wraz z nim. Świat będzie się z ciebie śmiać z powodu spustoszenia, jakiego dokonał pierwszy Wiatr; ale ich drwina szybko ucichnie, gdyż drugi Wiatr przyjdzie z siłą i mocą, która będzie źródłem cudów pośród Mojego ludu i strach Boży padnie na narody. Mój lud pragnie dnia Mojej mocy — mówi Pan.

Moim pierwszym Wiatrem, który teraz wieje nad tobą, wywieję pychę, pożądliwość, zazdrość, chciwość, konkurencję i będziesz czuł się „zdewastowany”, ale czy nie czytałeś: „błogosławieni ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo niebios”? Tak więc z twojego duchowego ubóstwa ustanowię swoje Królestwo. Czy nie czytałeś, że „Królestwo Boże jest w Duchu Świętym”? Przez Mojego Ducha Królestwo zostanie ustanowione i zamanifestuje się.

Niektórzy będą chcieli ukryć się przed obecnym Wiatrem i iść z drugim, ale zostaną „wywiani”. Tylko ci, którzy obrócili swe twarze do drugiego Wiatru, będą mogli poruszać się wraz z nim. Oczekiwałeś na przebudzenie i powrót rzeczy ponadnaturalnych. Twoje pokolenie będzie je oglądać, ale przyjdzie to ode Mnie — mówi Pan.

Kościół nie może przyjąć Mojej mocy w swojej obecnej postaci. Ale gdy obróci się do Wiatru Świętości Bożej, zostanie oczyszczony i zmieniony, aby przyjąć Moją moc. To jest sąd, który zaczynam od domu Bożego, ale to jeszcze nie koniec. Kiedy drugi Wiatr przyjdzie i przyniesie Moje żniwo, wtedy nastanie koniec.

                                                                                         Na podstawie książki: Peter Whyte: „Wyjdź z niego ludu mój”,
                                                                                         Chrześcijańskie Media, Cieszyn