W sprawie zaśnięcia i przebudzenia


Czytelnik napisał:

W przypowieści o pannach jest mowa o tym, że wszystkie zasnęły. Nawet te, które miały oliwę, czyli Ducha Świętego. Pan Jezus zapowiada więc wielkie zaśnięcie. A wy głosicie wielkie przebudzenie. Zastanówcie się co robicie. Nie kłóci się wam to z waszą teologią?

(—)

Odpowiedź:

Drogi,

Dzięki za zainteresowanie naszym serwisem i za przesłaną uwagę. Czyżbyś reprezentował jakąś nową teologię spania? Bo ja w cytowanym przez Ciebie fragmencie (Mt 25) dostrzegam nie tylko słowa „zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły” (w. 5), lecz także słowa „ocknęły się wszystkie i oporządziły swoje lampy" (w. 7). Jeśli to pierwsze oznacza, jak piszesz, że „Pan Jezus zapowiada wielkie zaśnięcie”, to czyż to drugie nie oznacza przez dokładną analogię, że „Pan Jezus zapowiada wielkie przebudzenie”? A dotyczy to wszystkich, zatem nawet tych, które nie miały oliwy czyli Ducha Świętego. Jest ponadto także wniosek końcowy Pana Jezusa z tego podobieństwa: „Czuwajcie więc” (w. 13).

A prócz tego, fragment ten to nie cała ewangelia, bo trzeba w tym kontekście uwzględnić jeszcze co najmniej takie teksty jak Mt 24:42; Mk 13:33-37; Łk 12:37; 21:36; 1Ko 16:13; Ef 5:14; 6:18; 1Ts 5:6; 1Pt 5:8; Obj 16:15; Dn 11:32,33; Iz 60:1-3; Łk 21:28.

Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego.

J. K.