Życzenie noworoczne

Kraków, 21 grudnia 2001 r.

Drodzy,

Dobiega końca pierwszy rok nowego tysiąclecia. Czy był to rok zwyczajny? Niezupełnie. We wrześniu ,,upadły wieże" (Iz 30:25). Jak powiedział Sekretarz Generalny ONZ, w nowe tysiąclecie weszliśmy poprzez ogień. Nie wdając się w dociekania na temat dalszego przebiegu wydarzeń, jedno możemy stwierdzić z całą pewnością: Minął bezpowrotnie czas beztroski, zabaw i marzeń. Skończyły się żarty.

Nie oznacza to jednak, że mamy gorączkować się lub ulegać panice. Wręcz przeciwnie. W tym trudnym czasie, który będzie coraz trudniejszy, gdyż nacechowany jest i będzie lękiem i bezradnością narodów, ciemnością i mrokiem, bezbożnością i odstępstwem, nieprawością, brudem i brakiem poznania, program dla ludu Bożego czyli tych, którzy znają swojego Boga, jest następujący:

¤ Czuwać i modlić się cały czas (Łk 21:36);
¤ Starać się być bez skazy i bez nagany
    w świętym postępowaniu i pobożności (2Pt 3:11-14)
¤ Nadal czynić sprawiedliwość i uświęcać się (Obj 22:11).
¤ Wyprostować się i podnosić swoje głowy (Łk 21:29);
¤ Powstać i zajaśnieć (Iz 60:1-2);
¤ Umocnić się i działać (Dn 11:32);
¤ Prowadzić wielu do właściwego poznania (Dn 11:33).

Duch Święty w sposób niezwykle dobitny i wyrazisty mówi teraz o tym do zborów, a kto ma uszy, ten to słyszy i jest temu posłuszny. Z całego świata dochodzą podniecające wieści, mówiące o tym, że lud Boży rzeczywiście modli się, powstaje, wyprostowuje się, podnosi głowy, umacnia się, jaśnieje, działa i prowadzi wielu do właściwego poznania.

Życzeniem naszym dla wszystkich naszych Przyjaciół, Czytelników i Internautów, a także dla nas samych jest właśnie to, abyśmy mieli duchowe uszy i duchowe oczy, abyśmy słyszeli ten głos Ducha Świętego i widzieli Jego działanie, i abyśmy byli Mu posłuszni. Jeśli tak w naszym życiu będzie, to wszystkie nasze potrzeby w całym roku 2002 zostaną przez Pana w pełni zaspokojone i cieszyć się będziemy Bożym błogosławieństwem i duchową obfitością.

Józef i Emilia Kajfoszowie
Firma Euro-Laser
Oficyna Wydawnicza ,,Cel"
Redakcja biuletynu ,,Do Celu"
Serwis Internetowy www.docelu.jezus.pl