KSIĄŻKI


a) Józef Kajfosz

Powstań Polsko!
Pozwólmy, by Duch Pański odnowił oblicze tej ziemi.

Życie ma sens
Biblijne podstawy zdrowego życia chrześcijanskiego.

Przed nami cel
Rozważania na temat odstępstwa i odnowy Kościoła.

Jak powiada Pismo   (FRAGMENTY)  
Studium biblijne na temat Boga i człowieka.

U wrót przestrzeni   (FRAGMENTY)  
Czwarty wymiar a Biblia.

W ślad za Jezusem
Kilka aktualnych przypomnień dla naśladowców Jezusa.

Nevěřícím přátelům   (Książka w języku czeskim)  
Živé svědectví víry pro pochybovače a bezvěrce.

Do przyjaciół sceptyków   (Tłumaczenie z języka czeskiego)  
Uwaga! Rozprowada Księgarnia "Szaron".

b) Inni autorzy

Paul E. Billheimer: Przeznaczeni do tronu
Rozdział 1 i 2 tej książki w postaci PDF-a.

Mikołaj Rej: „Postylla”
Zbiór kazań Ojca literatury polskiej.

Roy Hession: „Droga Golgoty”
Droga do prawdziwego duchowego przebudzenia.

Rick Joyner: „Przebudzenie”
Inspirująca relacja z przebudzenia w Walii r. 1904.

George Verwer: „Głód pełni życia chrześcijańskiego”
Wezwanie do rewolucji w życiu duchowym.

Gene Edwards: „Opowieść o trzech królach”
Studium o skruszonym sercu.

Roberts Liardon: „Cena mocy duchowej”    
Świadectwo o poszukiwaniu osobistej relacji z Bogiem.

A. A. Allen: „Cena pełnej Bożej mocy”
Warunki, jakie człowiek musi spełnić, aby móc korzystać z pełnej mocy Bożej.

Ludmiła Plett: „Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie”   (FRAGMENTY)  
Misjonarz Erlo Stegen relacjonuje potężne Boże poruszenie w Afryce Południowej.

Ludmiła Plett: „Czas rozpocząć sąd od domu Bożego”   (FRAGMENTY)  
Misjonarz Erlo Stegen przedstawia oczyszczenie życia jako warunek przebudzenia.

Ludmiła Plett: „Prostujcie drogę Pańską”   (FRAGMENTY)  
Rozważania biblijne misjonarza Erlo Stegena na temat uświęcenia.