J ó z e f     K a j f o s z

Przed nami cel

Rozważania na temat odstępstwa i odnowy KościołaWydanie pierwsze: Toruń 1993
Wydanie drugie: Kraków 1997
Wydanie sieciowe: Legnica 1999


Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. * Zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. * Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. * Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. * Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa. * Z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. * I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. * Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. * Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. * Zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. * Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. * Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. * Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa. * Z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. * I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. * Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. * Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. * Zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. * Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. * Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. *
Spis treści

Od wydawców
Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział 1 — Boża budowla
Rozdział 2 — Boży początek
Rozdział 3 — Odstępstwo
Rozdział 4 — Odnowa

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział 5 — Chodzenie w Słowie
Rozdział 6 — Chodzenie w Duchu
Rozdział 7 — Życie praktyczne
Rozdział 8 — Wspólnota
Rozdział 9 — Władza duchowa
Rozdział 10 — Głoszenie ewangelii
Rozdział 11 — Przeżycia duchowe
Rozdział 12 — Osobliwość i świętość
Rozdział 13 — Wspólne zgromadzenia
Rozdział 14 — Rozsądek i trzeźwość
Rozdział 15 — Gospodarka i finanse
Rozdział 16 — Chodzenie w zwycięstwie
Rozdział 17 — Znoszenie prześladowań
Rozdział 18 — Oczekiwanie Chrystusa

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozdział 19 — Boże zespolenie
Rozdział 20 — Boży wymiar
Rozdział 21 — Boży wzrost
Rozdział 22 — Boży celDo oznaczenia ksiąg biblijnych użyto następujących skrótów:

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Joz Sdz Rt 1Sm 2Sm 1Kr 2Kr 1Kn 2Kn Ezd Neh Est Jb Ps Prz Kzn Pnp Iz Jr Tr Ez Dn Oz Jl Am Ab Jo Mi Na Ha So Ag Za Ml

Mt Mk Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Gal Ef Flp Kol 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Flm Hbr Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Obj
Całą książkę „Przed nami cel” można pobrać
w postaci pliku PDF klikając poniżej:

Pobierz plik PDF