J ó z e f     K a j f o s z

Powstań Polsko!

Pozwólmy, by Duch Pański odnowił oblicze tej ziemiWydanie internetowe: Kraków 2009


Spis treści

Rozdział 1 — Biegnijmy do źródła wielkości!
Rozdział 2 — Powstań, Polsko, zrzuć kajdany!
Rozdział 3 — Wyzwoleńcza armio, naprzód marsz!
Rozdział 4 — To Ty na mnie spojrzałeś…
Rozdział 5 — Bóg ma dla nas daleko więcej
Rozdział 6 — Ludzie Odnowy, do dzieła!
Rozdział 7 — Jak skutecznie zwalczać zło społeczne?
Rozdział 8 — Obdarowani wolnością
Rozdział 9 — Krucjata miłości
Rozdział 10 — Jak wejść w to wszystko?
Rozdział 11 — Przemienione życie
Rozdział 12 — Wiek Odnowy w Duchu Świętym
Rozdział 13 — Zbudowani na Słowie Bożym
Rozdział 14 — Apel do przywódców
Rozdział 15 — Z odwagą ku przyszłości!
Rozdział 16 — Z serca do sercaCytaty z Pisma Świętego oraz skróty nazw ksiąg biblijnych przytoczono według Biblii Tysiąclecia, wydania trzeciego, Pallotinum, Poznań – Warszawa 1980.


Warunki korzystania z niniejszego tekstu
podano na stronie głównej u dołu.


Całość książki ,,Powstań Polsko!'' można także pobrać
w postaci pliku PDF.     Pobierz