Josef Kajfosz

Nevěřícím přátelům

Živé svědectví víry pro skeptiky a bezvěrce

Síťové vydání: Legnica 1999


Obsah

Zkratky biblických knih v odkazech jsou uvedeny podle Ekumenického vydání, Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1979.

Knihy Starého zákona: Gn Ex Lv Nu Dt Joz Sd Rt 1S 2S 1Kr 2Kr 1Pa 2Pa Ezd Neh Est Jb Ž Př Kaz Pís Iz Jr Pl Ez Da Oz Jl Am Abd Jon Mi Na Abk Sf Ag Za Mal

Knihy Nového zákona: Mt Mk L J Sk Ř 1K 2K Ga Ef Fp Ko 1Te 2Te 1Tm 2Tm Tt Fm Žd Jk 1Pt 2Pt 1J 2J 3J Ju ZjUpozornění: Vzhledem k tomu, že knížka byla vydána tiskem, byly na webu ponechány jenom ukázky. Knížku můžete objednat v nakladatelství "Křesťanský život" Albrechtice: NKZ