Mikołaj Rej

Postylla

Zbiór kazań Ojca literatury polskiej

Wersja elektroniczna tej cennej XVI-wiecznej publikacji

Wydanie internetowe: Kraków, 15 sierpnia 2012
Pełny tekst książki znajduje się w pliku PDF, który można
otworzyć, pobrać lub wydrukować
Kliknij aby pobrać plik PDFDrodzy Internauci,

Od dawna było naszym pragnieniem udostępnienie tej cennej pozycji literatury polskiej szerokiemu gronu czytelników. Po długich staraniach udało się wreszcie zrealizować ten projekt.

Ogólnie dostępna jest w bibliotekach, a także w sieci oryginalna postać „Postylli” z XVI. wieku, jednakże jej grafika, język i pisownia są takie, że przyswojenie sobie jakiejkolwiek treści jest praktycznie niemożliwe.

W naszym projekcie skorzystaliśmy z wydania tzw. cieszyńskiego, z roku 1883, w którym postać graficzna i język są już dla współczesnego czytelnika znacznie bardziej przystępne. Postać elektroniczna powstała drogą najpierw skanowania, a później rozpoznania tekstu nowoczesnym programem OCR. Tak udało się uciec od archaicznego pisma gotyckiego i jeszcze bardziej tekst uwspółcześnić i ułatwić korzystanie z niego. Nie robiliśmy jednak żadnych zmian językowych, toteż słownictwo pozostaje w wersji elektronicznej tekie same, jak w wydaniu z roku 1883. Dla łatwiejszego zrozumienia kontekstu biblijnego dodaliśmy do tekstu kazań zaznaczone w nich fragmenty tekstu Pisma Świętego w brzmieniu Biblii Gdańskiej. Nadal język Postylli brzmi bardzo archaicznie, jednak po wgłębieniu się w treść okazuje się, że w zasadzie można jej treść bez większego trudu zrozumieć.

Jeśli chodzi o walory religijne, teologiczne czy duchowe dzieła Reja, to wiele można by, a nawet i trzeba na ten temat powiedzieć, jednak wolimy się wstrzymać od wszelkich komentarzy, pozostawiając oceny Czytelnikom. Nie kryjemy jednak naszego przekonania, które zresztą leżało u podstaw naszych wysiłków, że dzieło Reja posiada nadal dużą wartość i duży potencjał, który oby został maksymalnie wykorzystany dla pożytku naszych rodaków i dla dobra naszego kraju.

Życzymy wszystkim wiele cennych chwil i korzyści z lektury tego głosu naszego wielkiego rodaka z odległej epoki.

Wyrażam jeszcze prośbę o uwagi, komentarze i wskazywanie błędów, których mimo starań zapewne w tekście nie brakuje.

Kraków, 15 sierpnia 2012 r.

Józef Kajfosz, serwis „Do Celu”.