J ó z e f     K a j f o s z

Jak powiada Pismo

Studium biblijne na temat Boga i człowiekaWydanie pierwsze: Toruń – Kraków 1995
Wydanie sieciowe: Legnica 1999

Rok 2017:
Książka ukaże się niebawem w nowym wydaniu drukiem.
Dlatego tutaj dostępne będą teraz tylko próbki:
Wstęp oraz rozdziały 1, 3, 15 i 25.


                                   
 
                                       
Spis treści

  Wstęp
1 Aby poznali Ciebie
2 Przez objawienie
3 Nie ma innego
4 Ukryty Bóg — Elohim
5 Co to jest imię
6 Boże imię — Jahwe
7 Pan — Bóg objawiony
8 Anioł Pański
9 Duch Pański
10 W imieniu Pańskim
11 Na fundamencie proroków
12 Mesjasz — Boże Słowo
13 Człowiek Jezus Chrystus
14 Jezus — Bóg objawiony
15 Jezus jest Panem
16 Jeden Pan
17 Jedna wiara
18 Na fundamencie apostołów
19 Niewidzialny Bóg — Ojciec
20 Jeden Duch
21 Jeden chrzest
22 W Chrystusie
23 Jedno ciało
24 W imieniu Jezusa
25 Podobni do Niego
                                   
 


Do oznaczenia ksiąg biblijnych użyto następujących skrótów:

1Mo 2Mo 3Mo 4Mo 5Mo Joz Sdz Rt 1Sm 2Sm 1Kr 2Kr 1Kn 2Kn Ezd Neh Est Jb Ps Prz Kzn Pnp Iz Jr Tr Ez Dn Oz Jl Am Ab Jo Mi Na Ha So Ag Za Ml

Mt Mk Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Gal Ef Flp Kol 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Flm Hbr Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Obj