Józef Kajfosz

U wrót przestrzeni

Czwarty wymiar a Biblia

Wydanie pierwsze: Zbór "Betlejem", Kraków 1985
Wydanie drugie: Areopag, Katowice 1994
Wydanie trzecie: Vocatio, Warszawa 2010
(Na tym miejscu opublikowano tylko fragmenty książki)

© Copyright 2010 Vocatio, Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone!Spis treści