FORUM OSKARŻONYCHa) Artykuły na temat oskarżania

Charles R. Swindoll: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje (Do Celu)

Józef Kajfosz: Uwaga! Groźny wirus! (Do Celu)

Francis Frangipane: Demaskowanie „oskarżyciela braci” (Do Celu)

Jack Hunter: Bratobójcze ataki (Do Celu)

b) Artykuły oskarżanych lub o oskarżanych

Historia zboru Ch. W. Z. w Zabrzu

Tommy L. Osborn: Dlaczego wierzę, że Biblia jest prawdą (część pierwsza) („Z książki: „Dobre życie”)

Rick Joyner: Zastępy piekielne maszerują (część pierwsza) („Absolutnie Fantastyczne”)

Ellen G. White: Droga do Chrystusa (fragment) (Do Celu)

Benny Hinn: Niebo na ziemi (Do Celu)

William M. Branham: Okazywanie miłości (Do Celu)

Kenneth E. Hagin: Nowe narodzenie (Do Celu)

Kenneth Copeland: Siewca rozsiewa Słowo (Do Celu)

Esek W. Kenyon: Nowy rodzaj miłości (fragment) (Do Celu)

Ana Mendez: Największe przykazanie (Do Celu)

Roberts Liardon: Cena mocy duchowej (Do Celu)

 

Wprowadzenie

W ostatnim czasie ponownie mnożą się ataki braterskie przeciwko niektórym usługującym i ich usługom w Kościele Jezusa Chrystusa. W przeszłości przez wiele lat także atakowałem niektórych moich braci, dopóki mój Pan nie osądził u mnie tego grzechu. Od tego czasu ataki takie zadają mi dotkliwy ból, nieomalże fizyczny, zwłaszcza kiedy są skierowane przeciwko sługom Bożym, z których dóbr duchowych dzięki kierownictwu Pana osobiście czerpałem lub czerpię, zwłaszcza zaś, kiedy atakującymi są dobrze mi znani i drodzy mi bracia w Chrystusie, umiłowane dzieci mojego niebiańskiego Ojca.

Kiedy w tym bólu poszukiwałem usilnie i pytałem mojego Pana, co mogę zrobić i jak mogę się przyczynić do uleczenia lub chociażby złagodzenia skutków tego hańbiącego nas i tragicznego schorzenia w Ciele Chrystusowym, niszczącego nasz żmudny dorobek i udaremniającego nasze pragnienia i wysiłki, otrzymałem od Niego odpowiedź, że podobnie, jak On poświęcił się za nas, i ja mogę poświęcić się za moich braci. Rozważając to i pytając dalej, zrozumiałem, że mogę i powinienem utożsamić się z atakowanymi — wziąć na siebie przeznaczone dla nich osądzenie i potępienie.

Zrobić to jest bardzo łatwo, mechanizm tego zjawiska jest bowiem taki, że kto okaże jakąkolwiek sympatię oskarżonym lub tylko wzbrania się przyłączyć do chóru oskarżeń, natychmiast w oczach oskarżycieli sam staje się godnym potępienia.

Rezultatem tego mojego rozważania i decyzji jest niniejsza witryna „Forum oskarżonych”. Znajdą się w niej fragmenty tekstów osób atakowanych i oskarżanych przez swoich braci czy siostry w wierze. Tych, co do których nie mam żadnej wątpliwości, że byli czy są szczerymi dziećmi Bożymi, a więc moimi braćmi, i że ich usługa ma nieprzeciętną wartość dla Królestwa Bożego.

Tak, jak w przypadku innych osób, których teksty zamieszczamy w naszym serwisie, umieszczenie ich tekstów nie znaczy, że utożsamiamy się z wszystkimi ich wypowiedziami, ani też że jesteśmy w stosunku do ich usługi bezkrytyczni. Znaczy tylko, że solidaryzujemy się z nimi jako naszymi braćmi i siostrami, sługami Pana, zasługującymi na nasz szacunek, i że czujemy się względem nich zobowiązani do tego wszystkiego, o czym w dziedzinie stosunków braterskich mówi Pismo Święte.

Ponadto, oczywiście, mamy nadzieję, że opublikowane tu teksty przyczynią się do ujawnienia tendencyjności lub bezpodstawności wielu takich ataków i do wyrobienia sobie o autorach tych tekstów bardziej obiektywnej opinii przez tych, którym zależy na poznaniu prawdy. Niekiedy zaś zapoznanie się z usługą atakowanych pozwoli na wywnioskowanie, z jakiej przyczyny są oni atakowani. Nie będziemy jednak na tym miejscu komentować konkretnych oskarżeń ani też wchodzić w polemiki z kimkolwiek.

Józef Kajfosz


Dział ten będzie sukcesywnie uzupełniany.