•   Mamy słowo prorockie… a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni…   (2Pt 1:19)   •
•   Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie…   (1Ts 5:20,21)   •

PROROCTWA


Wizja Ciała Chrystusa (Tommy Hicks, 1961)
Nie bójcie się (Lance Lambert, ok. 1975)
Zwróć twarz do wiatru (David Minore, 1987)
Wizja żniwa (Rick Joyner)
Mam widzenie (Harald Eckert, 1989)