Józef Kajfosz: „Jak powiada Pismo”
3   Nie ma innego


Fundamentalne stwierdzenie Słowa Bożego, dotyczące Boga, zawarte jest w pierwszym przykazaniu. Następnie Stary i Nowy Testament przypomina je dziesiątki razy ustami samego Boga, proroków, apostołów i Jezusa Chrystusa.

 1.   2Mo 20: 2, 3   Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie

 2.   5Mo 4: 35   Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego

 3.   5Mo 4: 39   weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!

 4.   5Mo 5: 7   Nie będziesz miał innych bogów obok mnie

 5.   5Mo 6: 4   Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!

 6.   5Mo 32: 39   Patrzcie teraz, że to Ja, Ja jestem a oprócz mnie nie ma boga

 7.   2Sm 7: 22   wielki jesteś, Panie, Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty, i nie ma boga oprócz ciebie

 8.   2Sm 22: 32   któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego?

 9.   1Kr 8: 60   Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego

 10.   1Kn 17: 20   Panie, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie

 11.   1Kn 17: 26   Panie, Ty sam jesteś Bogiem

 12.   Neh 9: 6   Ty jedynie jesteś Panem

 13.   Ps 18: 32   Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego?

 14.   Ps 83: 18   Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Pana, jesteś Najwyższym ponad całym światem

 15.   Ps 86: 10   Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem

 16.   Iz 43: 10, 11   Wy jesteście moimi świadkami — mówi Pan — i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela

 17.   Iz 44: 6   Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga

 18.   Iz 44: 8   Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej

 19.   Iz 45: 5   Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga

 20.   Iz 45: 14   Tak mówi Pan: Robotnicy Egiptu… będą się do ciebie modlić, że tylko u ciebie jest Bóg i nigdzie indziej nie ma żadnych innych bogów

 21.   Iz 45: 18   tak mówi Pan, Stwórca niebios — On jest Bogiem — który stworzył ziemię…: Ja jestem Pan, a nie ma innego

 22.   Iz 45: 21   Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga?

 23.   Iz 46: 9   Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja

 24.   Oz 13: 4   Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma zbawiciela

 25.   Jl 2: 27   I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego

 26.   Mt 19: 17   Jeden jest tylko dobry, Bóg

 27.   Mk 2: 7   Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga?

 28.   Mk 10: 18   Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg

 29.   Mk 12: 29   Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest

 30.   Mk 12: 32   I rzekł do niego uczony w piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego

 31.   Łk 5: 21   Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie?

 32.   Łk 18: 19   Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg

 33.   Jn 5: 44   Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?

 34.   Rz 3: 30   Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi

 35.   1Ko 8: 4   wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga, oprócz Jednego

 36.   1Ko 8: 6   dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy

 37.   Gal 3: 20   Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden

 38.   Ef 4: 5, 6   Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich

 39.   1Tm 1: 17   A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 40.   1Tm 2: 5   jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

 41.   Jk 2: 19   Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą

 42.   Jd 1: 25   Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki.

Wyrazy „jeden”, „jedyny”, „jedynie” przewijają się przez całe Pismo Święte, gdy mowa jest o Bogu. Nowy Testament niczego w tym zakresie nie podważył ani nie skorygował. Nie było żadnych kwestii spornych między Jezusem a nauczycielami zakonu, gdy chodzi o naukę o Bogu (Mk 12: 28–34). Nawet demony nie mają wątpliwości co do tego, że Bóg jest jeden.Streszczenie

 1. Cała Biblia uczy zgodnie, że jest jeden Bóg i nie ma innego.
 2. Nie ma sprzeczności między nauką Mojżesza i proroków, a Jezusa i apostołów.
 3. Nowy Testament uczy, że jest jeden Bóg i jeden Pan.
 4. Wiara proroków i apostołów jest wiarą w jedynego Boga.
 5. Bez prawdziwej znajomości Boga nie ma pełnego życia z Boga.