INFORMACJE


Założenia programowe
Klikając w tym miejscu znajdziesz krótki tekst, w którym staramy się wyjaśnić motywy naszej działalności i główne założenia, którymi się kierujemy.

Nasz życiorys
Tutaj, jeśli chcesz, możesz dowiedzieć się, jakie było nasze życie, jak Pan nas szukał, znalazł i przyjął na własność oraz jak nas prowadził do tej usługi.

Emilia --- wspomnienie pośmiertne

Moje osobiste zwierzenia

Moje wyjaśnienie zdziwionym

O serwisie DoCelu (plik Word-a)