WYDANIE ZBIORCZE „DO CELU”

Elektroniczne wydanie zbiorcze   (634 strony formatu A5, 5,99 MB)
Wszystkie numery „Do Celu" zebrane w jednym pliku PDF plus wszystkie dodatki, zaopatrzone w Spis numerów, Alfabetyczny spis artykułów i Wstęp.
..                                               Czytaj/Pobierz (Read/Download)   [PDF]
..                                               Eksploruj płyty audio CD DoCelu 01 - 04 [HTM]

POSZCZEGÓLNE NUMERY „DO CELU”

Numer 21 — Listopad 2008   (32+4 stron, 8+1 arkuszy A4, 293+106 kB)
Artykuły: „Modlitwy wstawiennicze za Polskę”, „Nasz wpływ na władze i stosunku społeczne”, „Biblijny stosunek chrześcijanina do władzy”, „Dokąd, Polsko?”, „O zranieniach i przebaczeniu”, „Moje marzenie o Polsce”, „Bóg ma dla nas daleko więcej”, „Zbudowani na Słowie Bożym”, „Od wydawcy”
Dodatek: Zawartość płyty CD DoCelu-04
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
                                                Drukuj dodatek (Print)   [PDF]             Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 20 — Kwiecień 2006   (40+4 stron, 10+1 arkuszy A4, 269+118 kB)
Artykuły: „Żyj dla Pana teraz!”, „Alleluja! Znajdzie!”, „Modlitwa, modlitwa, modlitwa”, „Jak rozpoznawać prawdę”, „Izrael znakiem i sprawdzianem”, „Jak zwycięsko kroczy Jezus!”, „Moje wyjaśnienie zdziwionym”
Dodatek: Zawartość płyty CD DoCelu-03
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
                                                Drukuj dodatek (Print)   [PDF]             Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 19 — Grudzień 2004   (36+4 stron, 9+1 arkuszy A4, 352+138 kB)
Artykuły: „Wszystko już się wykonało”, „Idzie przed nimi”, „Skąd jest ta mądrość?”, „Śpiący czy przebudzony?”, „Istota naszego posłannictwa”, „Powrót do podstaw”, „Podszeptany regulamin”, „Żeby Go poznać”
Dodatek: Zawartość płyty CD DoCelu-02
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
                                                Drukuj dodatek (Print)   [PDF]             Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 18 — Maj 2004   (36+4 stron, 9+1 arkuszy A4, 296+103 kB)
Artykuły: „W służbie Orędownika”, „W mocy zmartwychwstania”, „Czymi słowem żyjesz?”, „Brylantowe Słowo Boże”
Dodatek: Jak powiada Pismo: „Słowo Boże a ludzkie”
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
                                                Drukuj dodatek (Print)   [PDF]             Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 17 — Październik 2003   (36 stron, 9 arkuszy A4, 366 kB)
Artykuły: „Kiedy obłok się podnosi”, „Zwróćcie uwagę na Jezusa”, „Omiń pułapkę zniechęcenia”, „Burzenie warowni w życiu kościoła”, „Uwaga! Groźny wirus!”
Dodatek: Zawartość płyty CD DoCelu-01
..                                               Czytaj numer (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
..                                               Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 16 — Grudzień 2002   (32+4 stron, 8+1 arkuszy A4, 300+107 kB)
Artykuły: „Przebaczone winy, darowane długi”, „Szczególny rodzaj błogosławieństwa”, „Moje osobiste zwierzenia”, „Tylko w Duchu i prawdzie”, „W sprawie zmagań z problemami”
Dodatek: Jak powiada Pismo: „Miłosierdzie i przebaczenie”
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
                                                Drukuj dodatek (Print)   [PDF]             Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 15 — Listopad 2002   (20 stron, 5 arkuszy A4, 219 kB)
Artykuł: „Jezus zwyciężył!” — Życiorys J. Ch. Blumhardt'a
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 14 — Lipiec 2002   (36+4 stron, 9+1 arkuszy A4, 364+102 kB)
Artykuły: „Ku duchowej obfitości”, „W przeddzień wielkiego”, odkrycia”, „Komórki — żywe kamienie”, „Powszechne kapłaństwo w praktyce (krótkie doniesienia)”
Dodatek: Jak powiada Pismo: „Relacje we wspólnocie”
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj numer (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]
                                                Drukuj dodatek (Print)   [PDF]             Czytaj dodatek (Read)   [PDF]

Numer 13 — Listopad 2001   (28 stron, 7 arkuszy A4, 299 kB)
Artykuły: „Coraz bliżej celu”, „Pilnie strzeż swojej wizji”, „Lwy we wierze, gdzie jesteście?”, „Jednocz i służ”, „Bracia, módlcie się za nas”, „Rezultaty współdziałania na Filipinach (wiadomość)”
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 12 — Sierpień 2001   (32 strony, 8 arkuszy A4, 357 kB)
Artykuły: Harald Eckert: „Mam widzenie”, „Ludzie, jakich Bóg używa”, „Problemy w służbie dla Mistrza”, „Nikt nie cierpiał niedostatku”, Francis Frangipane: „Demaskowanie «oskarżyciela braci»”, Jack Hunter: „Bratobójcze ataki”, „Burzenie warowni w życiu osobistym”, „Poślij to dalej”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 11 — Kwiecień 2001   (4 strony, 1 arkusz A4, 144 kB)
Artykuły: „Jezus w Krakowie”, „Nocne czuwanie”, „Deklaracja uczestników czuwania”, „Przebudzenie w Polsce” — recenzja.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 10 — Styczeń 2001   (24 strony, 6 arkuszy A4, 237 kB)
Artykuły: „Życzenie noworoczne”, „I idą huf za hufem…”, „Prostą drogą pomiędzy skrajnościami”, „Wierzę że jedność braci jest możliwa”, „O popycie, podaży i nie tylko”, J. M. Carlos: „Wkrąg przez cały świat…” (urywki z dziennika).
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 9 — Sierpień 2000   (32 strony, 8 arkuszy A4, 271 kB)
Artykuły: „Błogosławiony zamęt”, „Za Barankiem”, „Omdlałe kolana wyprostujcie”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 8 — Październik 1999   (36 stron, 9 arkuszy A4, 332 kB)
Artykuły: „Od domu Bożego”, „Bóg ma coś lepszego”, „Filadelfia w natarciu”, „Białe szaty dla nagiego”, „Weź krzyż swój”, „Skryj się u potoku Charyt”, „Kazanie pola”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 7 — Luty 1999   (40 stron, 10 arkuszy A4, 354 kB)
Artykuły: „Przełamać blokadę”, „Potrzeba odnowienia umysłu”, D. Wilkerson: „Czas proroczy dla Polski”, „Maść oczna dla ślepego”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 6 — Kwiecień 1998   (32 strony, 8 arkuszy A4, 302 kB)
Artykuły: „Powrót Bożej chwały”, „Cztery tysiące łokci”, T. Verkuil: „Byle nie za mało”, „Nie milczcie!”, „Wypróbowane złoto dla nędzarza”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 5 — Luty 1998   (36 stron, 9 arkuszy A4, 368 kB)
Książka: A. A. Allen: „Cena pełnej Bożej mocy”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 4 — Styczeń 1998   (32 strony, 8 arkuszy A4, 281 kB)
Artykuły: „Minęła zima...”, „Jak odzyskać i zachować jedność”, „Królewska zasada miłości”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 3 — Czerwiec 1997   (16 stron, 4 arkusze A4, 154 kB)
Artykuł: „Energia przebudzenia”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 2 — Styczeń 1995   (12 stron, 3 arkusze A4, 147 kB)
Artykuł: „Nowy wiek — straszydło czy wyzwanie”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]

Numer 1 — Listopad 1993   (12 stron, 3 arkusze A4, 183 kB)
Artykuły: „Ruchy a denominacje”, „Głosy z przeszłości”.
..                                               Czytaj (Read)   [HTML]
                                                Drukuj (Print)   [PDF]             Czytaj numer (Read)   [PDF]