PROBLEMY FIZYKI


Uwagi o podstawach fizyki

Interpretacja szczególnej teorii względności

An alternative model of particle composition and interactions? (PDF)

A new physics 4C preon model of particle composition and interactions (PDF)