POLECAMYJózef Kajfosz: „Do przyjaciół sceptyków”

Bogdan Olechnowicz: „Wzgardzeni czy wybrani”

Książka Głosu Męczenników: „Płomienne serca”

Książka Sabinay Wurmbrand: „W cierpieniu i nadziei”

Książka Richarda Wurmbranda: „Torturowani z powodu Chrystusa”

Płyty i kasety audio

Książki Ludmiły Plett

Książki Józefa Kajfosza

Inne nowości wydawnicze

Wszystkie polecane na tej stronie materiały są do nabycia w sprzedaży stacjonarnej i wysyłkowej w Centrum Literatury i Muzyki Chrześcijańskiej, Hurtownia i Księgarnia „Jack”, ul 3 Maja 68, 43-450 Ustroń, tel. (033) 8544444, 8551387; fax: (033) 8551367, E-mail: biuro@jack.com.pl
lub przez internet: Księgarnia Internetowa
Inne nowości wydawnicze


Drodzy,

Jestem niezmiernie poruszony tym, jak wspaniale Bóg troszczy się o potrzeby swojego ludu. Mam tu na myśli nowe pozycje książkowe i nowe czasopismo. Lud Boży usilnie woła do swojego Pana, a Ten, wierny swoim obietnicom, odpowiada wzbudzając wybawców, tak jak miało to miejsce wielokrotnie w historii Izraela (Neh 9:26–28). Kiedykolwiek na skutek złego postępowania lud ten popadał w ręce swoich nieprzyjaciół, przez co tracił duchową obfitość, która była jego dziedzictwem od Pana, rozwiązanie przychodziło poprzez wołanie do Pana czyli usilną, wytrwałą modlitwę, która wyzwalała Boże działanie.

Nie inaczej dzieje się aktualnie. Coraz więcej z nas woła do Pana, a rezultatem jest to, że wskrzesza On Gedeonów, którym daje szczegółowe wskazówki, według których należy postępować, aby zrzucić z siebie jarzmo wrogich ograniczeń i wrócić do chwalebnej wolności dzieci Bożych i duchowej obfitości w Chrystusie. Jestem zdumiony tym, jak precyzyjne instrukcje daje Duch Święty tym nowym Gedeonom, jak troszczy się i dba o każdy szczegół, aby lud Boży mógł iść naprzód pewnie i bez wahania.

Jest jednak niezmiernie ważne, abyśmy z tych Bożych instrukcji na obecny czas korzystali. Byłoby rzeczą fatalną, gdyby leżały one sobie przez nas niezauważone. Byłoby wtedy tak, jak napisał niegdyś Leonard Ravenhill: „Świat śpi w ciemności, a kościół śpi w światłości.” Nie bądźmy więc gnuśnymi, lecz wsłuchujmy się uważnie na bieżąco w to, co aktualnie Duch mówi do zborów.

Dlatego wszystkich tych, którym Bóg kładzie na serce sprawę odnowy Kościoła i przebudzenia w Polsce, chcę na tym miejscu gorąco zachęcić do zapoznania się z treścią niżej wymienionych nowości książkowych, jak również do zwrócenia bacznej uwagi na nowo powstające czasopismo, które w najbliższej przyszłości będzie zapewne ważnym głosem, skierowanym do wszystkich tych z nas, którzy wołamy do Pana, a także ważnym forum wymiany doświadczeń i dzielenia się z nami tych, przez których Pan pragnie przekazywać nam konkretne wskazówki.

Tommy Tenney: „W pogoni za Bogiem”

Pozycja ta dotyka bardzo dobitnie samego sedna sprawy postępu duchowego: poszukiwania nie wiedzy o Bogu, nie metod działania ani nawet nie mocy duchowej i nie przebudzenia, lecz samego Boga i Jego wstrząsającej obecności. Niezmiernie istotne przesłanie. Jedna z najbardziej „gorących” książek, jakie kiedykolwiek czytałem.

Wydawca: Zbór „Betezda”, Kościół Zielonoświątkowy, Gorzów Wlkp., Ruch „Polska dla Jezusa”. Format A5, stron 165, cena 16 zł. Zamówienia: wwylomie@jezus.pl – Polska dla Jezusa, ul. Sienkiewicza 9B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (95) 736 25 18.

Godson Onyekwere: „Przebudzenie i ty”

Druga część i jakby kontynuacja wcześniejszej książki tegoż autora, który jest misjonarzem z Nigerii: „Przebudzenie w Polsce”, lecz stanowiąca odrębną całość. Bardzo mocny apel o całkowite oddanie się sprawie Królestwa Bożego celem spowodowania przełomu w sytuacji duchowej w naszym kraju. Wzywa do świętej żarliwości i pasji dla Jezusa, gdyż jedynie taka postawa gwarantuje zwycięstwo ewangelii.

Wydawca: Misja Pielgrzym, Skr. poczt. 24, 73-200 Choszczno. Format A5, stron 166, cena 15 zł. Zamówienia: biuro@pielgrzym.org, tel. (95) 765 37 08 lub biuro@jack.pl, tel. (33) 854 44 44.

Francis Frangipane: „Dom Pana — Boży plan wyzwolenia miast z ciemności”

Książka omawia szczegółowo skuteczną i sprawdzoną strategię zdobywania miast dla Chrystusa, zaś podstawowymi elementami tej strategii jest oczyszczenie domu Pańskiego, jedność ludu Bożego na danym terenie, wspólna modlitwa i walka duchowa, posłuszeństwo Chrystusowi. Kto pragnie Bożego poruszenia dla swojego miasta, ten powinien zapoznać się dokładnie z treścią tej książki, a potem zadbać, by trafiła ona do rąk wszystkich liderów zborów i wspólnot ewangelicznych w tym mieście.

Wydawca: Zbór „Betezda”, Kościół Zielonoświątkowy, Gorzów Wlkp., Ruch „Polska dla Jezusa”. Format A5, stron 216, cena 16 zł. Zamówienia: wwylomie@jezus.pl – Polska dla Jezusa, ul. Sienkiewicza 9B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (95) 736 25 18.

Dutch Sheets: „Modlitwa strażnika”

Książka odsłania niektóre fragmenty strategii walki duchowej, pouczając w szczególności, jak stać na straży modlitewnej i chronić swoją rodzinę, dom i otoczenie. Zawiera bardzo praktyczne wskazówki, pozwalające na uniknięcie najróżniejszych potknięć i zasadzek diabelskich. Napisana z dużą znajomością rzeczy, świadczącą o wielkim doświadczeniu autora w omawianej dziedzinie. Nieodzowna dla wszystkich, pragnących uczestniczyć czynnie w toczącej się duchowej walce o zwycięstwo Chrystusa i o wyrwanie łupu dusz z rąk tyrana.

Wydawca: Instytut Chrześcijański, ul. H. Pobożnego 7, 59-220 Legnica, tel. (76) 721 01 29. Format A5, stron 192, cena 16 zł. Zamówienia u wydawcy lub: wwylomie@jezus.pl – Polska dla Jezusa, ul. Sienkiewicza 9B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (95) 736 25 18.

Czasopismo „W Wyłomie” — Kwartalnik ruchu „Polska dla Jezusa”

Treść numeru pierwszego (bezpłatnego) Zima (1) 2001: Ruch „Polska dla Jezusa”: Wyznanie wiary. Bożena Olechnowicz: Od redakcji. Wiesław Ziemba: Powstanie ruchu. Irena Stankiewicz: Modlitwa o przebudzenie. Rick Watkins: Serce do walki. Andrzej Nędzusiak: Służba apostolska. Mirosław Szatkowski: Wyposażenie świętych do służby. Bogdan Olechnowicz: Święta równowaga. Jack Hayford: Pragnienie pełni.

Wydawca: Ruch „Polska dla Jezusa”, ul. Sienkiewicza 9B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (95) 736 25 18. Format A4, stron 32, roczna prenumerata 22 zł. Wpłaty należy dokonać na konto: Kościół Zielonoświątkowy KBSA o/Gorzów Wlkp. 15001416-121410014246 z dopiskiem „W Wyłomie”. W sprawie prenumeraty zagranicznej należy skontaktować się z wydawcą.