•   Od krańców ziemi słyszymy pieśni na chwałę Sprawiedliwego   (Iz 24:16)   •

        Od pewnego czasu rozwija się współpraca między piosenkarzem - amatorem Krzysztofem Pyszką a mną - Józefem Kajfoszem, gospodarzem niniejszego serwisu "Do Celu". Jesteśny krewnymi. Ojciec Krzysztofa Stanisław Pyszko jest moim kuzynem. Jego matka Marta Pyszko z domu Kajfosz była siostrą mojego ojca Karola Kajfosza. Ze Stanisławem mieliśmy bliskie relacje w młodości, na Zaolziu. Po przyjeździe do Polski rozdzieliła nas znaczna odległość - ja z rodziną zamieszkałem w Krakowie, a Py szkowie w Woli Piotrowej. Tam urodził się Krzysztof w rodzinie od kilku pokoleń ewangelicznie wierzącej. Już w młodym wieku oddał swoje życie Zbawicielowi i zapragnął służyć Mu otrzymanymi talentami. Wraz z rodzicami należał do Zboru Poselstwa, utrzymywał jednak kontakty i przyjaźnił się z osobami z Wspólnoty Ewangelicznej, ktore mile go wspominają. Od około 20 lat mieszka w Słowacji. Nie znałem go osobiści e, aż dopiero w tym roku (2018) "odkryłem" jego twórczość w serwisie Youtube. Zafascynowało mnie jego obdarowaie i pasja służenia nim Bogu. Mimo braku wykształcenia posiada niemały dorobek w postaci około 80 nagranych i opublikowanych pieśni, w tym sporej liczby jego własnych teksów i melodii, muzycznie bardzo udanych. Dzięki mojej inicjatywie niektóre jego nagrania rozbrzmiewają teraz w internetowym Radiu Pielgrzym, okazało się jednak, że możemy wspólnie podziałać jeszcze skuteczniej. Moją pierwszą posłu gą w młodości, w wieku kilkunastu lat, było tłumaczenie pieśni z różnych języków na polski. Z biegiem czasu inne rodzaje posługi odsunęły te tłumaczenia na dalszy plan, ale niespodziewanie, teraz w starości, właśnie kontakty z Krzysiem ożywiły na nowo ten "talent", gdyż perspektywa szybkiego nagrania i opublikowania dokonanych tłumaczeń działa bardzo zachęcająco. Dzięki temu z tej naszej współpracy powstało już kilka nagrań, a jeśli Pan Bóg pozwoli, powstaną niebawem kolejne. Na chwałę naszego Pana i ku pożytkowi innych ludzi, zarówno tych, którzy już Go znają i kochają, jak i tych, którzy są jeszcze kandydatami do podjęcia tej przełomowej decyzji w swoim życiu. Obaj jesteśmy amatorami, toteż prosimy o wyrozumiałość i wsparcie w modlitwie, aby Pan to dzieło błogosławił.

 

 
 

Odnośniki do nagrań Krzysztofa Pyszki na Youtube

Seria ”Best for Him – Najlepsze dla Niego”

Seria ”Best for Him – Najlepsze dla Niego” zawiera pieśni świeckie, przeważnie dobrze znane, w których występują wątki ewangeliczne lub których treść nasuwa je. Przez wolne tłumaczenie, parafrazę pierwotnego lub nowy tekst staramy się je wydobyć, wzmocnić lub wprowadzić oraz przedstawić w kontekście biblijnym, promując w ten sposób Ewangelię Jezusa Chrystusa, która jest w życiu każdego człowieka sprawą najważniejszą.
 

 

13. Jesteś słoneczkiem
9. Pieśń o Źydach
5. Tak, już wnet będę tam
1. Znam dobrą wieść

14. W zieleni swojskich bł.
10. Ja nowe życie mam
6. Jam twój Bóg
2. Moja droga

15. Król z Betlejem
11. Dobre dni
7. Wieczorny dzwon
3. Proszę wejdź w Mój św.


12. Kiedy myślę o dobroci
8. Bóg mi darował karę
4. Panie, pomóż mi
 

 

Seria ”Forever New – Zawsze nowe”

Seria ”Forever New – Zawsze nowe” zawiera pieśni o treści ewangelicznej, zarówno dawne, jak i współczesne, które w swojej istocie nie starzeją się, gdyż zawierają prawdy ponadczasowe. Wersety biblijne mają ułatwić zrozumienie słów pieśni i zobaczenie jej przesłania w szerszym kontekście.
 

  21. Usłyszałem pewną wieść
17. Wiele lat błądziłem
13. Nieba opuścił wspaniałość
9. Jezus mój nie zawiedzie mnie
5. Starodawna religia
1. Pałac poza górami

18. Do Jerycha raz szedł
14. Mój Jezus wie
10. Wędruję wciąż
6. O wielki Mocarzu
2. Na ten tylko dzień

19. Pan potrzebny im
15. Nie zachwieję się
11. Jak wielkimś Ty
7. Z wnętrz płyną rzeki
3. O pójdźcie posłuchajcie

20. Kiedy wieczny dzień
16. Świat nie jest domem
12. Cicho jak pienia
8. Żyć jest łatwo
4. Czuję Jego dłoń
 

Dawniejsze nagrania

  Alleluja
Boże ja Tobie śpiewam
Bóg jest miłością
Bóg tak umiłował świat
Cicha noc
Czy On wie gdy jestem
Dlaczego ja
Gdy byłem w ogrodzie
Gdy na ten świat
Gdy w ciemnościach bez P.
Idź, ogłoś to po górach
Jak błogo wiedzieć
Jak dwoje przyjaciół
Jak morska fala
Jest moc w świętej krwi
Już jaśnieje z daleka
Każdy może przyjść
Każdy wybór zrobić musi
Kiedy w jasną spokojną
Kiedy święci wejdą tam
Kiedyś rankiem (Polecę)
Łaska znalazła/Chcę wielb.
O jaki dziwny dzień
Oddajcie Mu cześć
Odpowie ci bracie tylko Bóg
Oświecił światłem swym
Panie chwyć moją dłoń
Panie dziękuję Ci
Panie jeszcze dziś
Piękny ranek dla mnie
Pozwól iść z Tobą, Jezu
Pragnę Cię pragnę Cię
Proszę Ciebie o Panie
Przepiękne święta
Przyjacielem naszym Jezus
Przyjdź Duchu Święty
Raz kiedy przejdę
Rzekłem ci, zrób
Są na świecie ludzie
Shalom aleichem
Skało którą rozwarł Bóg
Słabym ja lecz silnyś Ty
Spojrzyj dziś na to
Stwórz we mnie serce
Świętemu Bogu oddaj cz.
Tak dawno już to jest
Tak jak jeleń do źródła
Tak, ja wiem
Tak, to Jezus
Tam gdzie róże kwitną
Tam na wzgórzu stał
Ten świat swym urokiem
To nie gwoździe cię przyb.
Ty jesteś muzyką i słowem
Wciąż tułam się
Zdumiewająca łaska Twa
Zegary czasu głoszą
Zmartwychwstał Pan
 

Objaśnienia
Obejrzyj/posłuchaj na Youtube
Posłuchaj/pobierz MP3 tutaj


Od 2018-10-14 * * wizyt na tej stronie.