•   Od krańców ziemi słyszymy pieśni na chwałę Sprawiedliwego   (Iz 24:16)   •

PIEŚNI W WYKONANIU EMILII KAJFOSZ

        W dniu 10 stycznia 2017 roku w wieku 80 lat zakończyła ziemską pielgrzymkę i została odwołana do wieczności Emilia Kajfosz, współzałożycielka i współtwórczyni niniejszego serwisu "Do Celu". Wiele pieśni w jej wykonaniu dostępnych jest w nim już od daw na. W związku z Jej odejściem zamieszczamy na tej stronie wszystkie nagrane pieśni w wykonaniu Emilii. Nagrania te powstawały w warunkach amatorskich, domowych, większość przy akompaniamencie organów elektronicznych w wykonaniu męża Emilii Józefa Kajfosza.
 
 
Nagrano 6 albumów pieśni ze Śpiewnika pielgrzyma, oznaczonych kolejno 1A, 1B, 2A, 2B, 3A i 3B, z których dwa dostępne są także w wersji dwugłosowej w wykonaniu Emilii (oznaczone jako 1Bd i 2Ad), oraz pewną liczbę pieśni z innych źródeł, które rów nież pogrupowano w albumy po około 12 pieśni. Album 4A zawiera pieśni z akompaniamentem syntezatora, wybrane ze śpiewnika Pieśni życia na nowej drodze, którym posługuje się Zbór Stanowczych Chrześcijan w Wiśle-Malince. Pozostałe albumy: 4B, 5A i 5B zawier ają pieśni z różnych śpiewników, a także niektóre z wielu pieśni przetłumaczonych z angielskiego, niemieckiego, czeskiego, słowackiego lub szwedzkiego na język polski we własnym gronie rodzinnym. W wykonaniu niektórych z nich uczestniczą też córki Emilii: Bogusława, Daniela lub Irena, a w kilku także mąż Emilii Józef, co zaznaczono przy pieśni odpowiednim dopiskiem: +B, +D, +I lub +J. W sygnaturze poniżej słów początkowych pieśni podajemy oznaczenie albumu, numer kolejny w albumie i numer w Śpiewniku piel grzyma lub w śpiewnikach Jedna pieśń I i II, JPI lub JPII lub w Pieśniach życia... PZ, ewentualnie skróty TŁ lub OR przy pieśniach przez nas tłumaczonych lub oryginalnych. W nielicznych pieśniach pojawia się akompaniament pianina w wykonaniu Bogusławy bąd ź Ireny. Nagrania te nie są objęte żadnymi zastrzeżeniami, tzn. że wolno je kopiować i rozpowszechniać. Play-listy m3u dla poszczególnych albumów umożliwiają odtwarzanie seryjne. Łącznie na tej stronie znajduje się 142 nagrań 110 pieśni, gdyż niektóre pie śni nagrane są kilkakrotnie, w różnych wersjach. Uważamy, że mimo skromnego poziomu technicznego i artystycznego pieśni te zawierają potężny potencjał zdolny rozgrzać serca i podnieść na duchu kroczących drogą wiary.


Play-listy dla poszczególnych albumów:

5B     5A     4B     4A     3B     3A     2B     2A     2Ad     1B     1Bd     1APrzejdź do spisu alfabetycznego nagrań


Choć nieraz ciężko nam

Sygnatura: 5B-01-TŁ
Czas odtwarzania: 4:58 min
Rozmiar pliku: 4,84 MB
            Posłuchaj
 

Dzień po dniu dla każdej       +B

Sygnatura: 5B-02-JPI-90
Czas odtwarzania: 3:27 min
Rozmiar pliku: 3,34 MB
            Posłuchaj
 

Gdym wśród świata złud       +I

Sygnatura: 5B-03-TŁ
Czas odtwarzania: 4:11 min
Rozmiar pliku: 4,08 MB
            Posłuchaj

 
 

Jaka to błogość jest

Sygnatura: 5B-04-TŁ
Czas odtwarzania: 5:37 min
Rozmiar pliku: 5,44 MB
            Posłuchaj
 

Mój jest Zbawiciel

Sygnatura: 5B-05-SP-307
Czas odtwarzania: 6:15 min
Rozmiar pliku: 6,06 MB
            Posłuchaj
 

Na ziemi każdy musi nieść

Sygnatura: 5B-06-JPII-101
Czas odtwarzania: 2:55 min
Rozmiar pliku: 2,81 MB
            Posłuchaj

 
 

Nie mogę pojąć

Sygnatura: 5B-07-SP-237
Czas odtwarzania: 3:52 min
Rozmiar pliku: 3,43 MB
            Posłuchaj
 

Słowem swym święty Bóg

Sygnatura: 5B-08-TŁ
Czas odtwarzania: 3:31 min
Rozmiar pliku: 3,42 MB
            Posłuchaj
 

W Mym sercu miłość       +I

Sygnatura: 5B-09-TŁ
Czas odtwarzania: 4:11 min
Rozmiar pliku: 4,08 MB
            Posłuchaj

 
 

Znalazłem skarb

Sygnatura: 5B-10-OR
Czas odtwarzania: 3:54 min
Rozmiar pliku: 3,82 MB
            Posłuchaj
 

Życie me było szare

Sygnatura: 5B-11
Czas odtwarzania: 3:15 min
Rozmiar pliku: 3,21 MB
            Posłuchaj
 

Do ciebie duszo zbliżam się

Sygnatura: 5A-01-SP-132
Czas odtwarzania: 4:20 min
Rozmiar pliku: 4,49 MB
            Posłuchaj

 
 

Tam na wzgórzu stał       +B

Sygnatura: 5A-02-SP-119
Czas odtwarzania: 3:59 min
Rozmiar pliku: 3,76 MB
            Posłuchaj
 

Przyszedłeś na ten świat       +I

Sygnatura: 5A-03
Czas odtwarzania: 3:04 min
Rozmiar pliku: 3,00 MB
            Posłuchaj
 

Abba Ojcze pragnę być       +I

Sygnatura: 5A-04
Czas odtwarzania: 2:21 min
Rozmiar pliku: 2,29 MB
            Posłuchaj

 
 

Miłości cud w mym sercu       +J

Sygnatura: 5A-05-JPI-81
Czas odtwarzania: 2:34 min
Rozmiar pliku: 2,51 MB
            Posłuchaj
 

Gdy na ten świat spoglądam       +B

Sygnatura: 5A-06-SP-15
Czas odtwarzania: 5:37 min
Rozmiar pliku: 5,41 MB
            Posłuchaj
 

Wracamy w dom       +J

Sygnatura: 5A-07
Czas odtwarzania: 3:03 min
Rozmiar pliku: 2,93 MB
            Posłuchaj

 
 

Chcę śpiewać o miłości       +I

Sygnatura: 5A-08-SP-91
Czas odtwarzania: 3:33 min
Rozmiar pliku: 3,44 MB
            Posłuchaj
 

Dzień po dniu dla każdej       +J

Sygnatura: 5A-09-JPI-90
Czas odtwarzania: 3:48 min
Rozmiar pliku: 3,70 MB
            Posłuchaj
 

Ty jesteś treścią mej pieśni       +I

Sygnatura: 5A-10
Czas odtwarzania: 1:10 min
Rozmiar pliku: 1,14 MB
            Posłuchaj

 
 

Ja nie narzekam       +B

Sygnatura: 5A-11-JPI-135
Czas odtwarzania: 3:44 min
Rozmiar pliku: 3,57 MB
            Posłuchaj
 

Boże Ojcze chcę uwielbiać       +I

Sygnatura: 4B-01
Czas odtwarzania: 2:22 min
Rozmiar pliku: 2,28 MB
            Posłuchaj
 

Dzień po dniu dla każdej       +I

Sygnatura: 4B-02-JPI-90
Czas odtwarzania: 3:15 min
Rozmiar pliku: 3,19 MB
            Posłuchaj

 
 

Gdy pokój niebieski       +I

Sygnatura: 4B-03-SP-297
Czas odtwarzania: 4:10 min
Rozmiar pliku: 4,07 MB
            Posłuchaj
 

Jak błogo wiedzieć       +I

Sygnatura: 4B-04-SP-299
Czas odtwarzania: 3:34 min
Rozmiar pliku: 3,48 MB
            Posłuchaj
 

Jedyny Boży Syn       +I

Sygnatura: 4B-05
Czas odtwarzania: 3:22 min
Rozmiar pliku: 3,26 MB
            Posłuchaj

 
 

O cudny kraj gdzie       +I

Sygnatura: 4B-06-SP-576
Czas odtwarzania: 3:36 min
Rozmiar pliku: 3,54 MB
            Posłuchaj
 

Poznałem imię najpiękniejsze       +I

Sygnatura: 4B-07-JPII-83
Czas odtwarzania: 3:04 min
Rozmiar pliku: 2,98 MB
            Posłuchaj
 

Słabym ja lecz silnyś Ty       +I

Sygnatura: 4B-08-JPI-92
Czas odtwarzania: 3:29 min
Rozmiar pliku: 3,40 MB
            Posłuchaj

 
 

Tam na wzgórzu stał       +I

Sygnatura: 4B-09-SP-119
Czas odtwarzania: 4:42 min
Rozmiar pliku: 4,61 MB
            Posłuchaj
 

Temu który ma       +I

Sygnatura: 4B-10
Czas odtwarzania: 3:20 min
Rozmiar pliku: 3,24 MB
            Posłuchaj
 

Za Jezusem pójdę       +I

Sygnatura: 4B-11-SP-471
Czas odtwarzania: 3:17 min
Rozmiar pliku: 3,22 MB
            Posłuchaj

 
 

Zaśpiewajmy Panu pieśń

Sygnatura: 4A-01-PZ-20
Czas odtwarzania: 2:47 min
Rozmiar pliku: 2,65 MB
            Posłuchaj
 

Bóg jest dobry

Sygnatura: 4A-02-PZ-22
Czas odtwarzania: 3:48 min
Rozmiar pliku: 3,68 MB
            Posłuchaj
 

Podróżujesz tak wiele

Sygnatura: 4A-03-PZ-59
Czas odtwarzania: 3:36 min
Rozmiar pliku: 3,45 MB
            Posłuchaj

 
 

Wybierz Jezusa

Sygnatura: 4A-04-PZ-73
Czas odtwarzania: 3:19 min
Rozmiar pliku: 3,18 MB
            Posłuchaj
 

Alleluja me serce śpiewa

Sygnatura: 4A-05-PZ-63
Czas odtwarzania: 4:01 min
Rozmiar pliku: 3,89 MB
            Posłuchaj
 

Próżno tu swój dom

Sygnatura: 4A-06-PZ-24
Czas odtwarzania: 3:11 min
Rozmiar pliku: 3,07 MB
            Posłuchaj

 
 

Jak cudne jest braterstwo

Sygnatura: 4A-07-PZ-49
Czas odtwarzania: 3:56 min
Rozmiar pliku: 3,80 MB
            Posłuchaj
 

Dzięki Boże żeś odpowiedź

Sygnatura: 4A-08-PZ-51
Czas odtwarzania: 3:22 min
Rozmiar pliku: 3,21 MB
            Posłuchaj
 

O piękny dzień gdy jasne

Sygnatura: 4A-09-PZ-36
Czas odtwarzania: 4:14 min
Rozmiar pliku: 4,10 MB
            Posłuchaj

 
 

Uniżać się/Ogrzej serca

Sygnatura: 4A-10-PZ-50,61
Czas odtwarzania: 4:05 min
Rozmiar pliku: 3,89 MB
            Posłuchaj
 

Jak szybko nasze życie

Sygnatura: 4A-11-PZ-74
Czas odtwarzania: 3:25 min
Rozmiar pliku: 3,28 MB
            Posłuchaj
 

Kim jest ta która cicho

Sygnatura: 4A-12-PZ-65
Czas odtwarzania: 5:13 min
Rozmiar pliku: 5,34 MB
            Posłuchaj

 
 

Z pokorą z podziwem

Sygnatura: 3B-01-250
Czas odtwarzania: 3:51 min
Rozmiar pliku: 3,71 MB
            Posłuchaj
 

Nie masz miejsca

Sygnatura: 3B-02-152
Czas odtwarzania: 3:38 min
Rozmiar pliku: 3,50 MB
            Posłuchaj
 

O wstań rodzinny

Sygnatura: 3B-03-162
Czas odtwarzania: 3:48 min
Rozmiar pliku: 3,67 MB
            Posłuchaj

 
 

Mój Pasterzu

Sygnatura: 3B-04-449
Czas odtwarzania: 3:27 min
Rozmiar pliku: 3.32 MB
            Posłuchaj            
 

O cudny kraj

Sygnatura: 3B-05-576
Czas odtwarzania: 3:29 min
Rozmiar pliku: 3,36 MB
            Posłuchaj            
 

Golgoty to szczyt

Sygnatura: 3B-06-105
Czas odtwarzania: 3:49 min
Rozmiar pliku: 3,65 MB
            Posłuchaj            

 
 

O pielgrzymie dokąd

Sygnatura: 3B-07-456
Czas odtwarzania: 4:25 min
Rozmiar pliku: 4,26 MB
            Posłuchaj            
 

Mam wspaniałego Zbawiciela

Sygnatura: 3B-08-305
Czas odtwarzania: 3:53 min
Rozmiar pliku: 3,75 MB
            Posłuchaj            
 

Patrz kto stoi

Sygnatura: 3B-09-165
Czas odtwarzania: 3:46 min
Rozmiar pliku: 3,63 MB
            Posłuchaj            

 
 

Tu serce me

Sygnatura: 3B-10-216
Czas odtwarzania: 2:56 min
Rozmiar pliku: 2,84 MB
            Posłuchaj            
 

Podziwiam podziwiam

Sygnatura: 3B-11-097
Czas odtwarzania: 3:09 min
Rozmiar pliku: 3,04 MB
            Posłuchaj            
 

Mój jest Zbawiciel

Sygnatura: 3B-12-307
Czas odtwarzania: 5:35 min
Rozmiar pliku: 5,38 MB
            Posłuchaj            

 
 

Jakżem ja szczęśliwy

Sygnatura: 3A-01-300
Czas odtwarzania: 4:55 min
Rozmiar pliku: 4,74 MB
            Posłuchaj            
 

Jam w grzechach niegdyś

Sygnatura: 3A-02-264
Czas odtwarzania: 3:13 min
Rozmiar pliku: 3,10 MB
            Posłuchaj            
 

Spojrzeniem przenikaj mnie

Sygnatura: 3A-03-286
Czas odtwarzania: 3:03 min
Rozmiar pliku: 2,94 MB
            Posłuchaj            

 
 

Rozkoszy pełne miejsce

Sygnatura: 3A-04-244
Czas odtwarzania: 3:14 min
Rozmiar pliku: 3,12 MB
            Posłuchaj            
 

W objęciu Jezusowym

Sygnatura: 3A-05-423
Czas odtwarzania: 3:28 min
Rozmiar pliku: 3,34 MB
            Posłuchaj            
 

Ujmij mą dłoń

Sygnatura: 3A-06-217
Czas odtwarzania: 2:23 min
Rozmiar pliku: 2,30 MB
            Posłuchaj            

 
 

Pójdź do Zbawcy

Sygnatura: 3A-07-167
Czas odtwarzania: 3:14 min
Rozmiar pliku: 3,12 MB
            Posłuchaj            
 

Idź pod krzyż

Sygnatura: 3A-08-122
Czas odtwarzania: 2:14 min
Rozmiar pliku: 2,16 MB
            Posłuchaj            
 

Duszo słuchaj cudnej

Sygnatura: 3A-09-137
Czas odtwarzania: 4:14 min
Rozmiar pliku: 4,40 MB
            Posłuchaj            

 
 

O strzeż mnie Panie

Sygnatura: 3A-10-284
Czas odtwarzania: 4:01 min
Rozmiar pliku: 3,88 MB
            Posłuchaj            
 

Miłości wnieś słoneczny

Sygnatura: 3A-11-234
Czas odtwarzania: 3:35 min
Rozmiar pliku: 3,46 MB
            Posłuchaj            
 

Idź łzy otrzyj swoje

Sygnatura: 3A-12-184
Czas odtwarzania: 2:09 min
Rozmiar pliku: 2,08 MB
            Posłuchaj            

 
 

Nie błądź nie błądź

Sygnatura: 3A-13-189
Czas odtwarzania: 3:16 min
Rozmiar pliku: 3,16 MB
            Posłuchaj            
 

Jezus moim hasłem

Sygnatura: 3A-14-316
Czas odtwarzania: 2:00 min
Rozmiar pliku: 1,94 MB
            Posłuchaj            
 

Choć się zdaje

Sygnatura: 2B-01-323
Czas odtwarzania: 2:34 min
Rozmiar pliku: 2,48 MB
            Posłuchaj            

 
 

Nim Pana ja znalazłem

Sygnatura: 2B-02-350
Czas odtwarzania: 3:45 min
Rozmiar pliku: 3,62 MB
            Posłuchaj            
 

Gdym nędzny grzechów pełny

Sygnatura: 2B-03-331
Czas odtwarzania: 5:33 min
Rozmiar pliku: 5,34 MB
            Posłuchaj            
 

Na Jezusa Króla swego

Sygnatura: 2B-04-400
Czas odtwarzania: 3:32 min
Rozmiar pliku: 3,42 MB
            Posłuchaj            

 
 

Jezus zawieść mię nie może

Sygnatura: 2B-05-387
Czas odtwarzania: 4:17 min
Rozmiar pliku: 4,12 MB
            Posłuchaj            
 

Dzień po dniu Tobie

Sygnatura: 2B-06-439
Czas odtwarzania: 5:17 min
Rozmiar pliku: 5,08 MB
            Posłuchaj            
 

Kiedy ból chce ciebie

Sygnatura: 2B-07-446
Czas odtwarzania: 3:26 min
Rozmiar pliku: 3,30 MB
            Posłuchaj            

 
 

Za Jezusem pójdę

Sygnatura: 2B-08-471
Czas odtwarzania: 3:24 min
Rozmiar pliku: 3,28 MB
            Posłuchaj            
 

O wielki Mocarzu

Sygnatura: 2B-09-458
Czas odtwarzania: 4:18 min
Rozmiar pliku: 4,14 MB
            Posłuchaj            
 

Szczęśliwy jestem

Sygnatura: 2B-10-464
Czas odtwarzania: 3:08 min
Rozmiar pliku: 3,02 MB
            Posłuchaj            

 
 

Na krzyż kieruj wzrok

Sygnatura: 2B-11-526
Czas odtwarzania: 3:00 min
Rozmiar pliku: 2,90 MB
            Posłuchaj            
 

Po części dziś oglądam

Sygnatura: 2B-12-581
Czas odtwarzania: 2:47 min
Rozmiar pliku: 2,68 MB
            Posłuchaj            
 

Strójcie wierni

Sygnatura: 2A-01-023
Czas odtwarzania: 3:56 min
Rozmiar pliku: 3,80 MB
            Posłuchaj            

 
 

Głośmy radośnie

Sygnatura: 2A-02-094
Czas odtwarzania: 3:25 min
Rozmiar pliku: 3,30 MB
            Posłuchaj            
 

Pod krzyżem mego

Sygnatura: 2A-03-115
Czas odtwarzania: 4:21 min
Rozmiar pliku: 4,20 MB
            Posłuchaj            
 

Przesłodka jest wieść

Sygnatura: 2A-04-117
Czas odtwarzania: 3:36 min
Rozmiar pliku: 3,46 MB
            Posłuchaj            

 
 

Tam na wzgórzu stał

Sygnatura: 2A-05-119
Czas odtwarzania: 4:18 min
Rozmiar pliku: 4,16 MB
            Posłuchaj            
 

Niech pragnący bierze

Sygnatura: 2A-06-154
Czas odtwarzania: 3:00 min
Rozmiar pliku: 2,90 MB
            Posłuchaj            
 

Znam strumień

Sygnatura: 2A-07-176
Czas odtwarzania: 5:49 min
Rozmiar pliku: 5,60 MB
            Posłuchaj            

 
 

Jestem Panie Twój

Sygnatura: 2A-08-267
Czas odtwarzania: 3:04 min
Rozmiar pliku: 2,96 MB
            Posłuchaj            
 

Gwiazdą w mych ciemnościach

Sygnatura: 2A-09-334
Czas odtwarzania: 3:40 min
Rozmiar pliku: 3,54 MB
            Posłuchaj            
 

Czy zobaczę cię

Sygnatura: 2A-10-129
Czas odtwarzania: 4:02 min
Rozmiar pliku: 3,90 MB
            Posłuchaj            

 
 

Słyszę jak mnie wzywa

Sygnatura: 2A-11-457
Czas odtwarzania: 4:04 min
Rozmiar pliku: 3,92 MB
            Posłuchaj            
 

Wszędzie mi z Jezusem

Sygnatura: 2A-12-365
Czas odtwarzania: 2:43 min
Rozmiar pliku: 2,62 MB
            Posłuchaj            
 

Strójcie wierni

Sygnatura: 2Ad-01d-023
Czas odtwarzania: 3:54 min
Rozmiar pliku: 3,76 MB
            Posłuchaj            

 
 

Głośmy radośnie

Sygnatura: 2Ad-02d-094
Czas odtwarzania: 3:25 min
Rozmiar pliku: 3,30 MB
            Posłuchaj            
 

Pod krzyżem mego

Sygnatura: 2Ad-03d-115
Czas odtwarzania: 4:23 min
Rozmiar pliku: 4,22 MB
            Posłuchaj            
 

Przesłodka jest wieść

Sygnatura: 2Ad-04d-117
Czas odtwarzania: 3:38 min
Rozmiar pliku: 3,50 MB
            Posłuchaj            

 
 

Tam na wzgórzu stał

Sygnatura: 2Ad-05d-119
Czas odtwarzania: 4:19 min
Rozmiar pliku: 4,16 MB
            Posłuchaj            
 

Niech pragnący bierze

Sygnatura: 2Ad-06d-154
Czas odtwarzania: 3:02 min
Rozmiar pliku: 3,94 MB
            Posłuchaj            
 

Znam strumień

Sygnatura: 2Ad-07d-176
Czas odtwarzania: 5:49 min
Rozmiar pliku: 5,60 MB
            Posłuchaj            

 
 

Jestem Panie Twój

Sygnatura: 2Ad-08d-267
Czas odtwarzania: 3:04 min
Rozmiar pliku: 2,96 MB
            Posłuchaj            
 

Gwiazdą w mych ciemnościach

Sygnatura: 2Ad-09d-334
Czas odtwarzania: 3:41 min
Rozmiar pliku: 3,56 MB
            Posłuchaj            
 

Czy zobaczę cię

Sygnatura: 2Ad-10d-129
Czas odtwarzania: 4:05 min
Rozmiar pliku: 3,94 MB
            Posłuchaj            

 
 

Słyszę jak mnie wzywa

Sygnatura: 2Ad-11d-457
Czas odtwarzania: 4:05 min
Rozmiar pliku: 3,94 MB
            Posłuchaj            
 

Wszędzie mi z Jezusem

Sygnatura: 2Ad-12d-365
Czas odtwarzania: 2:39 min
Rozmiar pliku: 2,56 MB
            Posłuchaj            
 

Chrystus Pan opuścił

Sygnatura: 1B-01-102
Czas odtwarzania: 3:19 min
Rozmiar pliku: 3,20 MB
            Posłuchaj            

 
 

Bliżej o bliżej

Sygnatura: 1B-02-253
Czas odtwarzania: 4:22 min
Rozmiar pliku: 4,20 MB
            Posłuchaj            
 

Hymn wdzięczności

Sygnatura: 1B-03-202
Czas odtwarzania: 4:47 min
Rozmiar pliku: 4,60 MB
            Posłuchaj            
 

I czemuż wciąż czekasz

Sygnatura: 1B-04-139
Czas odtwarzania: 3:56 min
Rozmiar pliku: 3,80 MB
            Posłuchaj            

 
 

Jak błogo wiedzieć

Sygnatura: 1B-05-299
Czas odtwarzania: 3:53 min
Rozmiar pliku: 3,74 MB
            Posłuchaj            
 

O kiedy pragniesz

Sygnatura: 1B-06-282
Czas odtwarzania: 4:18 min
Rozmiar pliku: 4,14 MB
            Posłuchaj            
 

Nie wiem dlaczego

Sygnatura: 1B-07-240
Czas odtwarzania: 4:46 min
Rozmiar pliku: 4,58 MB
            Posłuchaj            

 
 

Już się nie bój

Sygnatura: 1B-08-341
Czas odtwarzania: 4:03 min
Rozmiar pliku: 3,90 MB
            Posłuchaj            
 

Gdy się życia srożą

Sygnatura: 1B-09-379
Czas odtwarzania: 4:27 min
Rozmiar pliku: 4,28 MB
            Posłuchaj            
 

Nie omijaj mię

Sygnatura: 1B-10-206
Czas odtwarzania: 3:55 min
Rozmiar pliku: 3,78 MB
            Posłuchaj            

 
 

Wierzę próśb wysłucha

Sygnatura: 1B-11-417
Czas odtwarzania: 2:32 min
Rozmiar pliku: 2,44 MB
            Posłuchaj            
 

Chrystus Pan opuścił

Sygnatura: 1Bd-01d-102
Czas odtwarzania: 3:20 min
Rozmiar pliku: 3,22 MB
            Posłuchaj            
 

Bliżej o bliżej

Sygnatura: 1Bd-02d-253
Czas odtwarzania: 4:26 min
Rozmiar pliku: 4,26 MB
            Posłuchaj            

 
 

Hymn wdzięczności

Sygnatura: 1Bd-03d-202
Czas odtwarzania: 4:49 min
Rozmiar pliku: 4,64 MB
            Posłuchaj            
 

I czemuż wciąż czekasz

Sygnatura: 1Bd-04d-139
Czas odtwarzania: 3:59 min
Rozmiar pliku: 3,84 MB
            Posłuchaj            
 

Jak błogo wiedzieć

Sygnatura: 1Bd-05d-299
Czas odtwarzania: 3:54 min
Rozmiar pliku: 3,76 MB
            Posłuchaj            

 
 

O kiedy pragniesz

Sygnatura: 1Bd-06d-282
Czas odtwarzania: 4:22 min
Rozmiar pliku: 4,20 MB
            Posłuchaj            
 

Nie wiem dlaczego

Sygnatura: 1Bd-07d-240
Czas odtwarzania: 4:49 min
Rozmiar pliku: 4,64 MB
            Posłuchaj            
 

Już się nie bój

Sygnatura: 1Bd-08d-341
Czas odtwarzania: 4:05 min
Rozmiar pliku: 3,94 MB
            Posłuchaj            

 
 

Gdy się życia srożą

Sygnatura: 1Bd-09d-379
Czas odtwarzania: 4:20 min
Rozmiar pliku: 4,32 MB
            Posłuchaj            
 

Nie omijaj mię

Sygnatura: 1Bd-10d-206
Czas odtwarzania: 3:57 min
Rozmiar pliku: 3,80 MB
            Posłuchaj            
 

Wierzę próśb wysłucha

Sygnatura: 1Bd-11d-417
Czas odtwarzania: 2:32 min
Rozmiar pliku: 2,46 MB
            Posłuchaj            

 
 

Gdy słońce zajdzie

Sygnatura: 1A-01-857
Czas odtwarzania: 2:17 min
Rozmiar pliku: 2,20 MB
            Posłuchaj            
 

Do widzenia

Sygnatura: 1A-02-649
Czas odtwarzania: 3:58 min
Rozmiar pliku: 3,82 MB
            Posłuchaj            
 

Gdzie duszy ojczyzna

Sygnatura: 1A-03-651
Czas odtwarzania: 4:55 min
Rozmiar pliku: 4,74 MB
            Posłuchaj            

 
 

O wiem ja w kogo

Sygnatura: 1A-04-652
Czas odtwarzania: 2:24 min
Rozmiar pliku: 2,32 MB
            Posłuchaj            
 

Pokój po bojach

Sygnatura: 1A-05-653
Czas odtwarzania: 2:48 min
Rozmiar pliku: 2,70 MB
            Posłuchaj            
 

W górze powyżej gwiazd

Sygnatura: 1A-06-654
Czas odtwarzania: 2:41 min
Rozmiar pliku: 2,58 MB
            Posłuchaj            

 
 

Raz skończy się

Sygnatura: 1A-07-655
Czas odtwarzania: 4:52 min
Rozmiar pliku: 4,68 MB
            Posłuchaj            
 

U Pańskich nóg

Sygnatura: 1A-08-657
Czas odtwarzania: 5:35 min
Rozmiar pliku: 5,38 MB
            Posłuchaj            
 

Pięknyś ty

Sygnatura: 1A-09-580
Czas odtwarzania: 3:23 min
Rozmiar pliku: 3,26 MB
            Posłuchaj            

 
 

Gdy pokój niebieski

Sygnatura: 1A-10-297
Czas odtwarzania: 4:37 min
Rozmiar pliku: 4,46 MB
            Posłuchaj            
 

Gdy się zakończą

Sygnatura: 1A-11-568
Czas odtwarzania: 3:29 min
Rozmiar pliku: 3,36 MB
            Posłuchaj            
 

Z Bogiem bądźcie

Sygnatura: 1A-12-623
Czas odtwarzania: 3:11 min
Rozmiar pliku: 3,08 MB
            Posłuchaj            Alfabetyczny spis wszystkich nagrań

  Abba Ojcze pragnę być     5A-04 +I
Alleluja me serce śpiewa     4A-05-PZ-63
Bliżej o bliżej     1B-02-253
Bliżej o bliżej     1Bd-02d-253
Boże Ojcze chcę uwielbiać     4B-01 +I
Bóg jest dobry dla nas     4A-02-PZ-22
Chcę śpiewać o miłości     5A-08-91 +I
Choć nieraz ciężko nam     5B-01-TŁ
Choć się zdaje     2B-01-323
Chrystus Pan opuścił     1B-01-102
Chrystus Pan opuścił     1Bd-01d-102
Czy zobaczę cię     2A-10-129
Czy zobaczę cię     2Ad-10d-129
Do ciebie duszo zbliżam się     5A-01-132
Do widzenia w onym     1A-02-649
Duszo słuchaj cudnej     3A-09-137
Dzień po dniu dla każdej     4B-02-JPI=90 +I
Dzień po dniu dla każdej     5A-09-JPI-90 +J
Dzień po dniu dla każdej     5B-02-JPI-90 +B
Dzień po dniu Tobie     2B-06-439
Dzięki Boże żeś odpowiedź     4A-08-PZ-51
Gdy na ten świat spoglądam     5A-06-15 +B
Gdy pokój niebieski     1A-10-297
Gdy pokój niebieski     4B-03-297 +I
Gdy się zakończą     1A-11-568
Gdy się życia srożą     1B-09-379
Gdy się życia srożą     1Bd-09d-379
Gdy słońce zajdzie     1A-01-857
Gdym nędzny grzechów pełny     2B-03-331
Gdym wśród świata złud     5B-03-TŁ +I
Gdzie duszy ojczyzna     1A-03-651
Golgoty to szczyt gdzie     3B-06-105
Gwiazdą w mych ciemnościach     2A-09-334
Gwiazdą w mych ciemnościach     2Ad-09d-334
Głośmy radośnie     2A-02-094
Głośmy radośnie     2Ad-02d-094
Hymn wdzięczności     1B-03-202
Hymn wdzięczności     1Bd-03d-202
I czemuż wciąż czekasz     1B-04-139
I czemuż wciąż czekasz     1Bd-04d-139
Idź pod krzyż     3A-08-122
Idź łzy otrzyj swoje     3A-12-184
Ja nie narzekam chociaż     5A-11-JPI-135 +B
Jak błogo wiedzieć     1B-05-299
Jak błogo wiedzieć     1Bd-05d-299
Jak błogo wiedzieć     4B-04-299 +I
Jak cudne jest braterstwo     4A-07-PZ-49
Jak szybko nasze życie     4A-11-PZ-74
Jaka to błogość jest o Jezu     5B-04-TŁ
Jakżem ja szczęśliwy     3A-01-300
Jam w grzechach niegdyś     3A-02-264
Jedyny Boży Syn zostawił     4B-05 +I
Jestem Panie Twój     2A-08-267
Jestem Panie Twój     2Ad-08d-267
Jezus moim hasłem     3A-14-316
Jezus zawieść mię nie może     2B-05-387
Już się nie bój dłużej     1B-08-341
Już się nie bój dłużej     1Bd-08d-341
Kiedy ból chce ciebie     2B-07-446
Kim jest ta która cicho     4A-12-PZ-65
Mam wspaniałego Zbawiciela     3B-08-305
Miłości cud w mym sercu     5A-05-JPI-81 +J
Miłości wnieś słoneczny     3A-11-234
Mój jest Zbawiciel     3B-12-307
Mój jest Zbawiciel     5B-05-307
Mój Pasterzu i mój Wodzu     3B-04-449
Na Jezusa Króla swego     2B-04-400
Na krzyż kieruj wzrok     2B-11-526
Na ziemi każdy musi nieść     5B-06-JPII-101
Nie błądź nie błądź     3A-13-189
Nie masz miejsca dla Jezusa     3B-02-152
  Nie mogę pojąć jak Tyś     5B-07-237
Nie omijaj mię o Zbawco     1B-10-206
Nie omijaj mię o Zbawco     1Bd-10d-206
Nie wiem dlaczego     1B-07-240
Nie wiem dlaczego     1Bd-07d-240
Niech pragnący bierze     2A-06-154
Niech pragnący bierze     2Ad-06d-154
Nim Pana ja znalazłem     2B-02-350
O cudny kraj gdzie nie ma     3B-05-576
O cudny kraj gdzie nie ma     4B-06-576 +I
O kiedy pragniesz     1B-06-282
O kiedy pragniesz     1Bd-06d-282
O pielgrzymie dokąd śpieszysz     3B-07-456
O piękny dzień gdy jasne     4A-09-PZ-36
O strzeż mnie Panie     3A-10-284
O wielki Mocarzu     2B-09-458
O wiem ja w kogo     1A-04-652
O wstań rodzinny opuść kraj     3B-03-162
Ogrzej serca miły bracie     4A-10-PZ-61
Patrz kto stoi u twych drzwi     3B-09-165
Pięknyś ty wdzięcznyś ty     1A-09-580
Po części dziś oglądam     2B-12-581
Pod krzyżem mego Zbawcy     2A-03-115
Pod krzyżem mego Zbawcy     2Ad-03d-115
Podróżujesz tak wiele     4A-03-PZ-59
Podziwiam podziwiam niezmiernej     3B-11-097
Pokój po bojach     1A-05-653
Poznałem imię najpiękniejsze     4B-07-JPII-83 +I
Przesłodka jest wieść     2A-04-117
Przesłodka jest wieść     2Ad-04d-117
Przyszedłeś na ten świat     5A-03 +I
Próżno tu swój dom budujesz     4A-06-PZ-24
Pójdź do Zbawcy     3A-07-167
Raz skończy się     1A-07-655
Rozkoszy pełne miejsce     3A-04-244
Spojrzeniem przenikaj mnie     3A-03-286
Strójcie wierni harfy     2A-01-023
Strójcie wierni harfy     2Ad-01d-023
Szczęśliwy jestem     2B-10-464
Słabym ja lecz silnyś Ty     4B-08-JPI-92 +I
Słowem swym święty Bóg     5B-08-TŁ
Słyszę jak mnie wzywa     2A-11-457
Słyszę jak mnie wzywa     2Ad-11d-457
Tam na wzgórzu stał     2A-05-119
Tam na wzgórzu stał     2Ad-05d-119
Tam na wzgórzu stał     4B-09-119 +I
Tam na wzgórzu stał     5A-02-119 +B
Temu który ma wszelką moc     4B-10 +I
Tu serce me mój Boże przyjm     3B-10-216
Ty jesteś treścią mej pieśni     5A-10 +I
U Pańskich nóg     1A-08-657
Ujmij mą dłoń     3A-06-217
Uniżać się to jest     4A-10-PZ-50
W górze powyżej gwiazd     1A-06-654
W Mym sercu miłość nad śmierć     5B-09-TŁ +I
W objęciu Jezusowym     3A-05-423
Wierzę próśb wysłucha     1B-11-417
Wierzę próśb wysłucha     1Bd-11d-417
Wracamy w dom w ojcowski     5A-07 +J
Wszędzie mi z Jezusem     2A-12-365
Wszędzie mi z Jezusem     2Ad-12d-365
Wybierz Jezusa już w tych     4A-04-PZ-73
Z Bogiem bądźcie     1A-12-623
Z pokorą z podziwem spogladam     3B-01-250
Za Jezusem pójdę w życia     2B-08-471
Za Jezusem pójdę w życia     4B-11-471 +I
Zaśpiewajmy Panu pieśń     4A-01-PZ-20
Znalazłem skarb znalazłem     5B-10-OR
Znam strumień co płynie     2A-07-176
Znam strumień co płynie     2Ad-07d-176
Życie me było szare i puste     5B-11