Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

  Audycja nr: 286
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: Ewangelia św. Łukasza 10:17–20
Data opublikowania: 02. 07. 2005
Czas odtwarzania: 19:00 min
Rozmiar pliku: 2566 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Przeczytajmy z Ew. Łuk.10,17-20 „Powróciło tedy owych 72 z radością mówiąc: PANIE i demony są nam podległe w Imieniu Twoim. Rzekł, więc do nich: Widziałem, jak szatan niby błyskawica, spadł z Nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej a nic wam nie zaszkodzi.”

Głównym celem aktywności szatana jest buntować człowieka przeciwko BOGU. Szatan osiąga swój cel wówczas, gdy uda mu się odizolować ludzką świadomość od BOGA i Jego Słowa oraz nasyci ją fałszywymi informacjami. W swej zwodniczej aktywności usiłuje propagować taką interpretację przyrody i życia na Ziemi, która skłania człowieka do odrzucenia Słowa BOŻEGO i istnieniu STWÓRCY wszechświata. W człowieku, który nakarmi się takimi fałszywymi informacjami zrodzi się pesymizm, czyli niewiara w lepszą przyszłość i skłonny jest wszystko widzieć w czarnych kolorach. I nie jest zdolny dostrzec złych stron w swoim życiu.

Człowiek bez znajomości Słowa BOŻEGO i bez kontaktu z BOGIEM degeneruje się, czyli ulega zwyrodnieniu lub wynaturzeniu się. Życie, bowiem nie pochodzi z materii, lecz z DUCHA. PAN JEZUS powiedział: „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem.” (Jan 6,63). Bez BOŻEGO Słowa człowiek błądzi i organizuje swoje życie na Ziemi wadliwie, niesprawiedliwie i destruktywnie, czyli powodujące zniszczenie. PAN JEZUS modląc się do OJCA za Swymi uczniami prosił: „Poświęć ich w prawdzie Swojej, Słowo Twoje jest prawdą.” (Jan 17,17). Ap. Piotr w przełomowym momencie swego życia zawołał do PANA JEZUSA. „TY masz Słowa życia wiecznego.” Tylko trwanie w BOŻYM Słowie czyni ludzkie życie witalnym, zdrowym, mocnym i owocującym. Nie ma lepszego powodu jak to, że tylko w kontakcie z BOGIEM i Jego Słowem pokornie przyjmowanym przez człowieka, istota ludzka rozwija się i znajduje swoje pełne zadowolenie z życia.

O tym wszystkim szatan doskonale wie i dlatego działa na ludzki umysł tak, aby człowiek chłonął wszystkiego jak najwięcej i żeby na kontakt z BOŻYM Słowem nie było nigdy czasu ani miejsca w umyśle. Szatan w swoim kłamstwie usiłuje przekonać podstępnie człowieka, że Biblia dla postępowego człowieka nie jest lekturą godną czytania. A jeśli człowiek już zacznie czytać Biblię, to szatan zrobi wszystko, aby była ona zrozumiana opacznie, aby tylko ziarna BOŻEJ prawdy nie mogły zakiełkować i wyprzeć z umysłu fałsz. PAN JEZUS szatana określił w następujący sposób. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie było prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Przychodzi tylko po to, by kraść i zabijać.

Już wielu przekonało się, że przywódcy posłuszni szatanowi zawsze posługują się kłamstwem. Władzę swoją znaczą krwią niewinnych, więzieniem uczciwych i walką z tymi, którzy zaufali Biblii. W jaki zatem sposób dzisiaj, ta walka z Biblią jest przez szatana prowadzona i jakie są podstawowe chwyty tej diabelskiej taktyki?

1) Działanie przeciwko drukowaniu i rozpowszechnianiu Biblii. 2) Rozpowszechnianie fałszywych opinii o Biblii, że jest niezgodna z nauką, że zawiera w sobie sprzeczności, że czytanie jej szkodzi człowiekowi i może doprowadzić do choroby. Wskutek tych opinii wielu naiwnych ludzi, nawet o wyższym wykształceniu, nie zapoznaje się bezpośrednio z Biblią. 3) Najgorsze jest rozpowszechnianie profanujących, czyli zbeszczeszczających i ośmieszających Biblię różnych opracowań literackich, które mają na celu podważanie jej autorytetu. Jako przykład podaję „Historie biblijne” Kosidowskiego. Ci moralnie chorzy literaci i karierowicze gotowi są dla miski odznaczeń napisać każde kłamstwo. 4) Produkowanie filmów i spektakli teatralnych z tematyka biblijną, pomawiając myśli biblijne, których ona nie zawiera. Ogół owych odbiorców „sztuki,” którzy nie mają bezpośredniej znajomości z Biblią, nie potrafią odróżnić tych myśli od autentycznych prawd zawartych w Biblii. Ta metoda antybiblijnych działań jest szczególnie skuteczna wśród inteligencji o jednostronnym wykształceniu. 5) Jest również i tak, że w zespołach tłumaczy biblijnych na świecie zasiadają także ludzie nieodrodzeni. Rezultat jest taki, że zaczynają się pojawiać Biblie tłumaczone tendencyjnie, niezgodnie z sensem oryginałów. Wielu chrześcijan zaczyna spostrzegać to zjawisko zafałszowań biblijnych. Jest to tendencja nowa i bardzo niebezpieczna. W naszym kraju pojawiło się takie fałszywe tłumaczenie Nowego Testamentu pod nazwą: „Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” używanych przez tzw. Świadków Jechowy.

Wpływ szatana na ludzkie życie zatacza coraz szersze kręgi, szczególnie przez atrakcyjne spektakle telewizyjne, wrzaskliwe nagrania muzyczne i kolorowe czasopisma mody, sensacyjne przeglądy wydarzeń światowych, upikantnione dekoracjami roznegliżowanych kobiet i pornograficzne wydawnictwa wykonane luksusową techniką kolorowej fotografii. W ten sposób szatan pęta i blokuje zdrowe myślenie, przywiązując ludzką uwagę do używania tego świata uznających przyjemność i rozkosze za cel i najwyższe dobro człowieka. Szatan często aprobuje zwyczaj czytania różnych rozmyślań na każdy dzień, które są dobre. Ale zło polega na tym, że ich czytanie stwarza złudzenie, że to wystarczy. W ten sposób umysły ludzi wierzących rozleniwiają się, bo nie muszą wysilać się, bo strawa jest gotowa, lekkostrawna i pełna dobrych obietnic. Ale jest to zupka na jednym ziarenku. Oczywiście, że po takim dłuższym karmieniu przychodzi duchowa anemia, krzywica i gruźlica.

Szatan popiera przekonanie, że do chrześcijańskiego życia wystarczy nauka Słowa BOŻEGO wynoszona z Kościoła i w domu można się już nie trapić zgłębianiem BOŻYCH prawd. W ten sposób szatan usiłuje zwolnić ojców i matek od pilnowania domowego ołtarza. Jest jeszcze wiele innych nie podanych tutaj działań zwodziciela, osłabiających kontakt człowieka z BOGIEM. To wyjątkowe dzisiaj Słowo ma nam dać orientację w diabelskich chwytach i dążeniach. PAN JEZUS tę prawdę wyraził w słowach: „Kto nie trwa we MNIE, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośł. Jeśli zaś we MNIE trwać będziecie i słowa MOJE w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli a stanie się wam.”

W naszych zgromadzeniach wiele przynosimy próśb, ale mało jest ich wysłuchanych, bo ci, którzy je zanoszą nie trwają w BOŻYM Słowie i nie żyją według niego. Tylko trwanie w BOŻYM Słowie przynosi owoce wysłuchanych modlitw przez BOGA. „Oczy PAŃSKIE są otworzone na sprawiedliwych, a uszy Jego na wołanie ich.”

Szatan o tych prawach Bożych dobrze wie i dlatego z taką przebiegłością działa na świecie, w Kościele i w życiu ludzi odciągając człowieka od społeczności z BOGIEM i Jego Słowa. Bądźmy tego świadomi, trwajmy w BOŻYM Słowie i modlitwie nie żałując na to najlepszego czasu i sił. Od tego, bowiem zależą nieprzemijające sukcesy życia każdego człowieka, Kościoła i narodu. Na zakończenie wspomnę jeszcze o jednym groźnym zagrożeniu duchowym a którego się nie dostrzega. Mianowicie szatan oddziaływuje na człowieka przez muzykę i śpiew, ale ich język jest inny. Jest to muzyka drażniąca, stymuluje agresję, jest ordynarna i prymitywna. Festiwalom muzyki młodzieżowej musi asystować policja, żeby nie dopuścić do zniszczeń i krwawych bójek.

Jakie więc reakcje powoduje tego rodzaju muzyka? Przede wszystkim reakcje ruchowe. Słuchający zaczynają się kiwać w rytm słuchania muzyki, machać rękami, klaskać, podskakiwać i wykrzykiwać. Potem zaczyna się bębnienie w ławki, rozbieranie się, szturchanie a potem bijatyka. Dochodzi do demolowania pomieszczeń. Jednym słowem: agresja, ruch i niszczenie. Oto skutki tej nowoczesnej muzyki i śpiewu.

Od strony konstrukcyjnej utwory tej muzyki cechuje chaotyczność, monotonia i rozwlekłość. Brak jakiejkolwiek subtelności i delikatności. Dominuje zagłuszanie, rywalizacja, uderzenie głośnością i wrzaskiem. Utwory bardziej spokojne wprowadzają w stan zatracenia świadomości. Słuchanie tych utworów często jest połączone z zażywaniem narkotyków i okultystycznymi praktykami. Nie można tu pominąć ważnego faktu, New Age szerzący swoją antychrześcijańską filozofię posługuje się muzyką skłaniającą do medytacji i przyswajaniu poglądów jak reinkarnacja, że człowiek jest bogiem i że wszystko jest jednością. Nowy porządek świata lansowany przez New Age przejawia się także w literaturze dziecięcej i młodzieżowej gdzie zwierzęta przybierają postać ludzką a ludzie przybierają postać zwierząt. Tu chodzi o to, aby przyzwyczaić pokolenie młode, że człowiek jest rozwiniętym zwierzęciem i że cała przyroda łącznie z człowiekiem stanowi jedno. I na tym właśnie polega filozofia demoniczna New Age.

Módlmy się!

PANIE JEZU, tak bardzo potrzebujemy CIEBIE w tych tak niebezpiecznych czasach, gdzie moce demoniczne wszystkimi możliwymi sposobami usiłują wedrzeć się, aby spowodować chaos i zniszczenie a przede wszyskim odprowadzenie nas od Słowa BOŻEGO. PANIE JEZU prowadź nas w Swojej mocy abyśmy nie musieli błądzić. Niech będzie błogosławione i wywyższone Twoje święte Imię w naszych sercach i w naszym życiu. Amen.

(73–B2)