Najbardziej niebezpieczny i zabójczy grzech

  Audycja nr: 284
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: 1 List do Tymoteusza 6:6–11
Data opublikowania: 07. 05. 2005
Czas odtwarzania: 21:00 min
Rozmiar pliku: 2835 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

W rozdziale 6-tym Pierwszego Listu do Tymoteusza w wierszach od 6-11 czytamy: „I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, co chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze BOŻY unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, cierpliwość łagodność.”

Można się zgodzić z takim stwierdzeniem, że chciwość, to bliski krewny łakomstwa, który jest matką większej ilości zła, aniżeli wszystkie inne grzechy. Ludzie pędzeni chciwością rabowali, porywali, napadali, przywłaszczali, szkalowali i mordowali. Chciwość była jednym z pierwszych grzechów, który podniósł swą jadowitą głowę w ogrodzie Eden. Pismo Święte mówi: „A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł.”(1Mojż.3,6).

Grzech chciwości jest tak samo cząstką naturalnego człowieka, podobnie jak oddech. Od młodości do starości chciwość jest pobudką naszych czynów i kształtuje nasz sposób postępowania. Eden był miejscem nieopisanej piękności, dopóki nie wkradł się tam grzech chciwości. Życie nigdy nie będzie rozjaśnione szczęśliwością raju i człowiek nie będzie wstanie zaznać społeczności z BOGIEM, dopóki nie przeżyje zwycięstwa nad grzechem chciwości i samolubstwa. Żaden grzech nie niszczy tak mocno piękności i blasku życia, jak czyni to grzech chciwości. Chciwość bierze najpierw dusze nasze w swe posiadanie, a jeśli na to przyzwolimy, los nasz zostaje przypieczętowany. W Ewangelii Łuk.12,13-21, opisana jest historia o bogatym człowieku, o którym mówił PAN JEZUS, któremu plony przyniosły obfite bogactwo. Ten bogacz niebawem przekonał się o pustce, która pochodzi z przepełnionych stodół i z bogatego portwela, ale jednocześnie z głodnego serca. Kiedy upajał się dobrami złożonymi na wiele lat, usłyszał głos mówiący z Nieba: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej.” Pismo Święte ostrzega, że tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie a nie jest bogaty w BOGU.

Chciwość szuka w życiu czegoś więcej, aniżeli swego. Ona oszukuje rabuje, morduje i szkaluje, aby tylko zaspokoić swe żądze. Człowiek już się rodzi z grzechem chciwości. Małe dzieci, które nie są wstanie wyrazić swych wymagań słowami, pragną je zaspokoić na swój własny sposób. Często zdarza się jak rodzice dziecka biegają dokoła jednego dziecka, aby z wielkim wysiłkiem zaspokoić jego zachcianki. Prorok Jeremiasz 6,13 wypowiada słowa:....od najmniejszego z nich, aż do największego, wszyscy udali się za łakomstwem. Ktoś wyraził się tak: „Jeśli chcesz być człowiekiem szczęśliwym to myśl tylko o sobie, o tym, czego pragniesz, co ci się podoba, o szacunku dla siebie, jaki ludzie powinni ci okazywać a wtedy nic nie będzie dla ciebie czyste. Czego tylko dotkniesz wszystko zepsujesz i ze wszystkiego, co jest dobre uczynisz złe.”

Będziesz tak dalece nieszczęśliwy, jak sam sobie to zgotujesz. Łakomstwo zostało zaliczone w Liście do Rzym 1,29 do jawnych i cięższych grzechów. W tym przypadku słowa: łakomstwo i chciwość pokrywają się. Czytamy: „Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący BOGA, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości.”

Grzech, więc chciwości, który powstrzymał duchowy rozwój tak wielu ludzi, jest uważany w Słowie BOŻYM za najbardziej niebezpieczny i zabójczy ze wszystkich szatańskich instrumentów. Zasadniczo Biblia posuwa się tak daleko, iż ostrzega, że łakomi ludzie nie mogą odziedziczyć Królestwa BOŻEGO. Biblia także stwierdza, że chciwość jest bałwochwalstwem. Kawałek srebra lub innych kosztowności może być trzymany tak blisko twoich oczu, że nie będziesz wstanie widzieć Słońca. Zaś miłość pieniędzy tak może wypełnić twoje serce, że nie będzie tam miejsca dla BOGA.

W naszym zmaterializowanym wieku, zachłanna żądza materialnych zdobyczy spowodowała, że miliony ludzi zapomniało o słowach PANA JEZUSA: „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo, co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mat. 16,26). Jeśli bilans naszego życia ma wykazać zysk, gdy księgi naszego życia będą ostatecznie skontrolowane, musi tam być coś więcej napisane aniżeli tylko pieniądze. Miłość pieniędzy wyżera serca ludzkie, niszcząc ich szczęście i stwarzając konflikty pomiędzy nimi. Żądza jednego kraju, aby posiąść ziemię drugiego narodu, tysiące razy rozpętała wojny i nieszczęścia ludności. Pod wpływem tych motywów, silni tego świata zawsze plądrowali cudze mienie i uciskali słabych. Pracodawcy przez długie lata ograniczali wynagrodzenia robotników, pomimo, że sumienie mówiło im, że te wynagrodzenia były zbyt niskie w porównaniu z wykonana pracą.

Jest to grzech chciwości. Chciwość też była powodem niewolnictwa i wszelkiego rodzaju cierpienia, niedoli i śmierci, które stanowiły utrapienie ludzkości. Miłość pieniędzy jest podstawowym motywem rabunków, o których czytamy codziennie w naszych gazetach i jakże często prowadzi to do morderstw. Jest to grzech chciwości, który nakłania handlarza do podrabiania gatunków i cen na dane wyroby i kładzenie najlepszych owoców na wierzch. Jest to grzech chciwości, który zmusza adwokata do kłamstwa a giełdziarza do oszukiwania swoich klientów. Za czasów cesarstwa rzymskiego, tak mówili ojcowie do swych synów: Zdobywajcie pieniądze uczciwie, jeśli tylko możecie, ale w każdym razie zawsze zdobywajcie pieniądze.” Dzisiaj wielkimi grzechami ludzi są: łakomstwo i chciwość. Jesteśmy tak bardzo skłonni do zdobywania pieniędzy, że nie mamy czasu dla BOGA i praktyk życia duchowego.

Wiele sklepów jest niepotrzebnie otwartych w niedziele, profanując w ten sposób BOŻY dzień i to jedynie, dlatego, aby zdobyć kilka dodatkowych groszy. Kiedyś zwracałem się do osób, aby nie pracowali w niedzielę, oczywiście tam, gdzie nie jest to konieczne a raczej, aby uczestniczyli w kościelnych nabożeństwach. Ale oni mówili, że muszą pracować. Są tak zajęci zdobywaniem grosza, że nie mają czasu dla BOGA. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w ich żądaniu wygody, luksusu i zdobywania pieniędzy, mogą oni niebawem stracić wszystko w najbardziej przerażającym i zastraszającym zniszczeniu, jakie świat kiedykolwiek przeżył. Dlatego na to wszystko powinniśmy patrzeć trzeźwo, zanim będzie za późno!

Jest to grzech chciwości, który powoduje u szulerów gorączkę wygrania i popycha ich wciąż dalej, zatwardzając ich serca do tego stopnia, że nie tylko tracą pieniądze, ale także i dusze. Jeśli poza pieniędzmi nie posiadamy nic więcej, jesteśmy naprawdę biedni. Jest wielu ludzi, którzy myślą, że są bogaci, posiadając zabezpieczenie materialne, ale w gruncie rzeczy są oni biedni w swym stosunku do BOGA. Nie jest grzechem być bogatym, jeśli to bogactwo jest zdobyte drogą uczciwą. Wówczas PAN BÓG uważa się za zarządcę tego, co dał. Ale jeśli to bogactwo zadusiło duchowe życie, wówczas stało się ono grzechem. Zaś taki człowiek staje się nędzarzem w oczach BOŻYCH.

W Biblii czytamy o bogaczach, którzy byli sprawiedliwymi i pobożnymi ludźmi. Tak, więc grzech chciwości jest wielkim grzechem i stanowi największą przeszkodę wejścia do Królestwa BOŻEGO. PAN JEZUS przestrzegał, że: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, aniżeli tym, którzy ufają w bogactwach, wejść do Królestwa BOŻEGO.” (Mat.19,24). Można być nawet biednym człowiekiem, ale łakomstwo i żądza pieniądza zatwardzi serce. Pomimo wszystkiego istnieje możliwość zbawienia dla każdego, który przyjdzie do PANA JEZUSA w opamiętaniu ze swego grzechu. Każdy taki człowiek może znaleźć cudowne przebaczenie u stóp krzyża CHRYSTUSA PANA.

Módlmy się!

BOŻE i OJCZE nasz kochany przychodzę do Ciebie w Imieniu PANA JEZUSA i proszę abyś darował mi mądre serce, które by nie pokładało nadziei w doczesnym bogactwie. Zachowaj mnie PANIE od chciwości i łakomstwa oraz tego wszystkiego, co zasmuca Twoje oblicze. Amen.

(71–B2)