Ostatnia droga PANA JEZUSA

  Audycja nr: 277
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: List do Hebrajczyków 12:22–24
Data opublikowania: 19. 03. 2005
Czas odtwarzania: 22:45 min
Rozmiar pliku: 3071 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

Niniejsza audycja, w pierwszej części, została przygotowana w oparciu o Słowo wygłoszone przez pastora Jongi Cho w Szwecji.

W Liście do Hebr.12,22-24 czytamy: „Lecz wy podeszliście do Góry Syjon i do miasta BOGA żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w Niebie, i do BOGA, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do Pośrednika Nowego Przymierza, JEZUSA, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.”

Czy słyszeliście kiedykolwiek, że krew może mówić? Biblia o tym mówi, więc nie możemy zaprzeczyć Słowu BOŻEMU. Gdy Kain szedł ze swoim bratem Ablem w pole, zazdrościł Ablowi, ponieważ BÓG słuchał więcej modlitw Abla niż jego własnych. Przez złość i zazdrość zabił brata i nikt tego nie widział. Kain ukrył martwe ciało Abla udając, że nic nie wie o swoim bracie. Pewnego dnia usłyszał z Nieba głos: „Kainie gdzie jest twój brat?” OJCZE, czemu mnie pytasz o brata, czy ja mam go pilnować? Odrzekł Kain. BÓG powiedział: „Dlaczego krew Abla woła z Ziemi do MNIE?” Krew Abla woła do BOGA o pomstę. Biblia mówi, że Krew PANA JEZUSA przemawia lepiej niż krew Abla. Krew PANA JEZUSA przemawia nawet teraz przed OJCEM za tobą i za mną. Każda kropla Krwi PANA JEZUSA posiada w sobie pojednawczą moc. ON przelewał Swoją Krew w różnych miejscach, które przekazują nam głęboką prawdę. Przejdźmy przez te miejsca.

Najpierw PAN JEZUS przelewał Swoją Krew w ogrodzie Getsemane, podczas gdy modlił się gorąco do BOGA w imieniu całego świata. Krople potu zamieniły się w krople krwi i zaczęły spływać na ziemię. Tam po raz pierwszy płynęła Krew PANA JEZUSA. Dlaczego najpierw w Getsemane? Dlatego, że w bólu i walce prosił OJCA, aby odsunął od Niego ten kielich. W tym kielichu znalazł się grzech całego świata i aby odkupić całą ludzkość PAN JEZUS otrzymał rozkaz od OJCA wypicia tego kielicha. Jednak ON Sam był tak święty, że czuł żal przed wypiciem go. Ażeby uniżyć się i poddać Swoją wolę pod wolę OJCA, walczył tak, aż polała się Krew. Pierwszy Adam sprzeciwił się BOŻEJ woli i był BOGU nieposłusznym. Ostatni Adam-JEZUS CHRYSTUS PAN, mimo tego całego brudu grzechów, który znajdował się w kielichu, uniżył się i poddał woli OJCA.

Przez przelanie tych pierwszych kropli Krwi w Getsemane pojednał ON nasze nieposłuszeństwo względem woli BOŻEJ. Tak często chcemy być posłuszni a jednak zauważamy, że jesteśmy nieposłuszni i nie poddajemy się woli OJCA. Adam wyłamał się z pod woli OJCA, aby pójść swoją własną drogą. Ostatni ADAM-JEZUS CHRYSTUS PAN zniszczył Swoją wolę, aby móc wypełnić wolę OJCA. PAN JEZUS nie uczynił tego dla Samego Siebie. ON nie potrzebował tego, gdyż ON i OJCIEC byli jedno. PAN JEZUS wziął nasze nieposłuszeństwo i poddał je pod wolę OJCA, aby odkupić nas z naszego nieposłuszeństwa, aby cała nasza wola poddana została OJCU. Ta Krew przemawia i woła w naszych sercach: „Bądź posłuszny BOGU. JA pojednałem twoje nieposłuszeństwo i daję ci moc być posłusznym.”

Po drugie. PAN JEZUS został zabrany przez żołnierzy do domu Piłata i został postawiony przed sądem. Żołnierze spletli koronę z ciernia i włożyli na Jego głowę. To zraniło głowę PANA JEZUSA i zaczęła spływać Krew. Dlaczego PAN JEZUS musiał tracić Krew przez noszenie cierniowej korony? Co znaczą ciernie? Gdy Adam i Ewa zostali wyrzuceni z Edenu, Biblia mówi, że Ziemia stała się przeklętą. Jako symbol tego przekleństwa miała rodzić osty i ciernie. Wszystko, co jest na Ziemi zostało dotknięte przekleństwem BOŻYM. My walczymy, aby pozbyć się tego przekleństwa i mamy te osty i ciernie w nienawiści w naszych sercach. Kto jest wstanie zdjąć przekleństwo z naszych pól i fabryk? Ale PAN JEZUS przez noszenie cierniowej korony przelewał Krew, która mówi do nas, że ten cierń został złamany. Krew PANA JEZUSA odkupiła nas z przekleństwa grzechu. Jeżeli stale przebywać będziemy pod BOŻYM błogosławieństwem, to Krew PANA JEZUSA będzie lepiej przemawiać niż krew Abla. Nie musimy więcej żyć pod przekleństwem, ale możemy cieszyć się życiem pełnym błogosławieństwa BOŻEGO. Ta przelana Krew przynosi ci błogosławieństwo a nie przekleństwo. BÓG pragnie, aby ci się dobrze powodziło. Słuchaj głosu Krwi – jesteś odkupiony i otrzymujesz błogosławieństwo Abrahama. Zmień, zatem swój sposób myślenia i myśl pozytywnie.

Po trzecie. PAN JEZUS był biczowany przez żołnierzy. Jego plecy były jak jedna rana. Dlaczego PAN JEZUS musiał być biczowany i w ten sposób tracić Krew? Biblia mówi, że ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Ta Krew mówi o uzdrowieniu. Przyjdź w swoich myślach na miejsce, gdzie biczowany był CHRYSTUS PAN i patrz na Krew, która niesie ci uzdrowienie. Co możesz oddać za Krew, która płynęła z zadanych ran? Możesz oddać MU swoją chorobę. Przez JEGO rany ta Krew przemawia do ciebie. „Daj mi twoją chorobę i przyjmij uzdrowienie.” Krew Abla wołała o pomstę, ale Krew PANA JEZUSA woła za twoim uzdrowieniem. BÓG słucha głosu tej Krwi, ale diabeł drży na głos Krwi PANA JEZUSA. To wszystko, co nam potrzeba czynić, to uwierzyć w tą prawdę.

Po czwarte. PAN JEZUS został zabrany na górę Golgoty. Zdjęto z NIEGO szaty, położono na krzyżu i przybito Jego ręce i nogi do krzyża grubymi gwoździami. Widok Jego twarzy dał wyraz całemu bólowi, jaki przeżywał. ON zakosztował wszelkiego bólu za nas. Gdy podniesiono z NIM krzyż, zaczęła spływać Krew. Po sześciu godzinach męki, kiedy skonał, podszedł jeden z żołnierzy rzymskich i przebił włócznią Jego bok. Wtedy wypłynęła Krew i woda. Co ta Krew nam mówi? Ta Krew mówi nam o pojednaniu naszych dusz, mimo naszych niedoskonałości i grzeszności. Ona mówi, że jesteś odkupiony. Krew z Golgoty przemawia do ciebie i przynosi ci błogosławieństwo, posłuszeństwo, uzdrowienie i zbawienie.

Bez przelania Krwi, nie ma dla nas odpuszczenia grzechów. Dzisiaj w wielu Kościołach przestaje się mówić o przelanej niewinnej Krwi PANA JEZUSA. Wielu kaznodziejów przestaje o tym mówić. Ludzie próbują odsunąć od siebie Krew PANA JEZUSA, ale bez przelania Krwi nie ma przebaczenia. Słuchajmy tej Krwi a ona przyniesie ci posłuszeństwo, błogosławieństwo, uzdrowienie, zbawienie i radość w DUCHU Świętym. Krew przemawia. BÓG słucha jej głosu ku usprawiedliwieniu i zbawieniu człowieka, ale diabeł także jej słucha i drży, czy przypadkiem jej nie przyjmiesz. Dzisiaj, gdy z wiarą przyjmiesz PANA JEZUSA, do swego życia, który przelewał tę Krew, będziesz zbawiony, uzdrowiony i wyjęty spod przekleństwa i staniesz się posłuszny BOGU. Śmierć PAŃSKA stanowi punkt centralny całego Jego dzieła odkupienia. W Starym Testamencie dzieło to zostało przedstawione w obrazach.

BÓG zatroszczył się, aby Izrael w swoich nabożeństwach stale opowiadał o MESJASZU, aż do Jego śmierci. Śmierć PANA JEZUSA została opisana w najdrobniejszych szczegółach. W nabożeństwach lewitów istniała wielka liczba różnych ofiar. Każda z nich miała odrębne znaczenie. Z nich siedem ofiar były najważniejsze Jak ofiara: całopalna, śniedna, wdzięczności, za grzech, za występek, poświęcenia i ofiara kadzenia. Sam BÓG podzielił te ofiary na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczone są ofiary: całopalenia, śniedna, wdzięczności, poświęcenia i kadzenia. Do drugiej kategorii zaliczona jest ofiara za grzech i ofiara za występek.

Ofiary pierwszej kategorii były ofiarami „wdzięcznej wonności” i odpowiadały naturze PANA JEZUSA. Natomiast pozostałe były ustanowione dla ratowania grzesznego człowieka. Ofiara za grzech, która odpowiadała naszemu stanowi w oczach BOŻYCH, była pierwszą, którą człowiek mógł złożyć za siebie. To ukazuje nam PANA JEZUSA, który nie znał grzechu i stał się za nas ofiarą za grzech. Ta ofiara za grzech musiała być bez żadnego braku i wady. Zanim ciało zwierzęcia zostało wyniesione, jego krew była wnoszona do świątnicy i siedmiokrotnie kropione było miejsce przed zasłoną miejsca najświętszego, co świadczyło o przywróceniu na nowo obcowania człowieka z BOGIEM. Następnie pomazywano krwią rogi ołtarza kadzidlanego, co świadczyło o uświęceniu grzesznika. Potem usuwano zabitą ofiarę z przed oblicza BOŻEGO i spalano poza obozem, ponieważ dla grzechu nie było miejsca na ołtarzu. Podobnie nasze nieprawości, które zostały złożone na PANA JEZUSA, którego wyprowadzono poza obóz na miejsce Trupich Głów, czyli Golgoty, aby tam umrzeć w agonii mąk za twoje i moje grzechy.

Módlmy się!

PANIE JEZU nie jestem wstanie uzmysłowić sobie ogrom Twojej miłości i tego coś za mnie uczynił, abym nie musiał cierpieć przez całą wieczność. PANIE! Czym CI mam zapłacić? Oddaję swoje serce w TWOJE władanie. Tyś mnie wykupił od wiecznej śmierci i wyrwałeś ze szpon szatana. Twoja niewinna Krew oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu i otwiera bramę do niebiańskiej ojczyzny. Bądź błogosławiony i uwielbiony w moim życiu teraz i w wieczności.Amen. Aud.nr.70-A1

(68–B1)