Niebezpieczna muzyka

  Audycja nr: 262
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Teksty biblijne: List do Filipian 4:7;
1 List św. Piotra 1:16
Data opublikowania: 04. 12. 2004
Czas odtwarzania: 20:11 min
Rozmiar pliku: 2724 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

W dobie obecnej jest moda na słuchanie różnych zespołów muzycznych. Często tak bywa, że szczególnie młodzi ludzie, którzy stali się wierzącymi, nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa słuchania muzyki pochodzącej z mocy ciemności, która w konsekwencji prowadzi do zwiedzenia. Szatan, jako ojciec kłamstwa, w przebiegły sposób dąży do tego, aby wyprowadzić człowieka na manowce a czyni to różnymi metodami, aby tylko odprowadzić od zdrowej i czystej nauki pochodzącej z Pisma Świętego. W tym celu szatan najczęściej atakuje tych, którzy nie są należycie ugruntowani w wierze i stanowią podatny grunt, aby ich zwieść.

Po czym możemy rozpoznać, że dana osoba na punkcie tej muzyki została zwiedziona? Bardzo częstym objawem jest, że w takim sercu rodzi się strach, niepokój, unikanie kontaktów z ludźmi wierzącymi i ze Zborem. Coraz mniej czyta Słowa BOŻEGO, aż w końcu zostaje opętana przez moce ciemności. Wszystko zaczyna się bardzo niewinnie. Jest rzeczą znamienną, że taka osoba bardzo łatwo znajduje odpowiednie towarzystwo, które najczęściej prowadzi do uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz innych złych rzeczy.

Słyszałem świadectwo nawrócenia jednego z czołowych satanistów, który pełnił funkcję kapłana w kościele satanistycznym. Tego z czołowych satanistów BÓG powołał, aby ujawnił tajemnicę, w jaki sposób dochodzi do tego, że niektóre zespoły zyskują sobie tak wielką sławę i przyciągają rzesze słuchaczy. Otóż z chwilą, kiedy zostaje wydana płyta takiego zespołu satanistycznego, są odprawiane odpowiednie rytuały satanistyczne oraz pewne praktyki gdzie wznoszone są modlitwy w tym celu, aby szatan sprawił, żeby ta nagrana płyta odniosła oczekiwany sukces. Ten nawrócony satanista ujawnił te wszystkie tajemnicze praktyki satanistyczne i został z niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zamordowany. On ujawnił metody, w jaki sposób szatan potrafi usidlać ludzi tego świata a także i wierzących.

W modlitwie skierowanej do szatana jest prośba, aby przy każdej osobie słuchającej tej muzyki mógł towarzyszyć jeden demon. Łatwo, więc zauważyć, że ci, którzy słuchają tej muzyki, zaczynają się dziwnie zachowywać a jeszcze dziwniej ubierać. Zaś całe ich słownictwo jest zupełnie inne. W dalszej obserwacji można zauważyć, że ci, co słuchają tego zespołu, wyglądają tak, jak ten zespół. Dlatego błogosławieni są ci, którzy naśladują PANA JEZUSA, bo oni będą podobni do Niego i zajaśnieją w Królestwie OJCA. Jakie to jest wspaniałe mieć nadzieję życia wiecznego i tę gwarancję, że ten „pokój BOŻY, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w CHRYSTUSIE JEZUSIE.” (Filip.4,7). Nasze myśli nie mogą wówczas zostać podstępnie zanieczyszczone przez przypadkowe słuchanie demonicznej muzyki.

Przesłanie, które znajduje się w zespołach demonicznych zawsze budzi niepokój. Zaś przez dłuższe słuchanie utworów demonicznych, ludzka świadomość może zarejestrować pewne rzeczy, które mogą odbić się w życiu duchowym danego człowieka. Biblia mówi, że mamy dążyć do świętości. (1Pt.1,16). Dlatego uciekajmy od tych rzeczy. Błogosławiony człowiek, który trwa w społeczności z Wszechmogącym BOGIEM. Z chwilą, bowiem gdy człowiek wierzący zauważy nieczyste zjawisko jest zdolny zająć właściwe stanowisko, aby nie mięć z tym nic wspólnego.

Jakie są dalsze skutki muzyki demonicznej? Wielu mówi, że nie każdy rock jest taki straszny. Np. „Schody do nieba.” Ale ten, który słucha tej muzyki „wspak” to usłyszy zupełnie coś innego. Niby jest to zabronione, ale dalej się to robi. Słuchanie płyty w jedną stronę może brzmieć zachęcająco i trudno dopatrzyć się czegoś groźnego. Ale gdy słuchamy tego w odwrotną stronę, to usłyszymy, że jest tam zarejestrowane coś, co zachęca do ślubowania szatanowi i oddania się mu w posłuszeństwie, aby on był panem naszego życia. Szatan w różny sposób działa, aby twoja podświadomość i twój duch karmił się demonicznym pokarmem i w ten sposób zostaniesz związany i zanieczyszczony. To spowoduje, że zostaniesz oddzielony od społeczności z BOGIEM

Delektowanie się muzyką rockową nie pozostaje bez skutków dla słuchaczy. Skutki te są uzależnione od intensywności, z jaką się tej muzyce udziela. Zwróćmy uwagę na następujące objawy jak: agresja, złość, strach, depresja, zniewolenie i stany transu różnego stopnia. Ponadto przejawia się skłonność do samobójstw, do nienaturalnych skłonności seksualnych, zdziczenie, migotania, drgawki muskułów oraz żądza, gdzie nie można żyć bez ciągłego słuchania tej muzyki. Takie oto straszne są skutki, gdy słuchamy tej piekielnej muzyki. Wystarczy trochę posłuchać takiej muzyki a szybko zacznie się ona nam podobać. Będziemy mówić, że to nic groźnego. Ale zanim się zorientujemy, z kim mamy do czynienia, może już być za późno.

Dzisiaj szatanowi udało się okraść wielu wierzących z czasu na czytanie Słowa BOŻEGO. On dobrze wie, że z chwilą zaniedbania tego drogocennego daru, jakim jest Słowo BOŻE, łatwo mu będzie doprowadzić człowieka do całkowitego zniszczenia. BÓG przez Swoje Słowo ostrzega nas przed tym bezwzględnym wrogiem ludzkości, który swym kłamstwem zapoczątkowanym w ogrodzie Eden mówi: „nie umrzecie.” Nic, więc dziwnego, że dzisiaj ludzkość nie lubi podejmować tematu o śmierci człowieka, bo to automatycznie wiąże się z sądem i ofiarą PANA JEZUSA na krzyżu. Dlatego duch antychrysta robi wszystko, aby ten temat był omijany. Skoro zaś pojawi się głos Ewangelii, to stara się wszystkimi możliwymi środkami ośmieszyć i wyszydzać to, co uczynił dla nas CHRYSTUS PAN. I oto dzisiaj w ten chytry sposób szatan zagradza wielu młodym ludziom drogę do wiecznego życia z BOGIEM.

W dobie obecnej daje się zauważyć, że wśród wierzących ciągle brakuje czasu, żeby porozmawiać o istotnych rzeczach dotyczących naszego chodzenia za PANEM. Pomimo, że mamy szybkie samochody i wiele udogodnień, to jednak ciągle narzekamy na brak czasu. Szatan bardzo się z tego cieszy. Co jeszcze bardzo istotnego daje się zauważyć w śród wierzących? Zaniedbywanie społeczności! Dziwną i wręcz niezrozumiałą rzeczą jest, jeśli dziecko BOŻE opuszcza wspólne zgromadzenia. W Liście do Hebr.10,25-27 BÓG ostrzega nas mówiąc: „Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników,” Opuszczając nabożeństwo tracimy kolejny etap poznania i błogosławieństwo BOŻE. Zaniedbując społeczność sami sobie wyrządzamy niepowetowaną szkodę. Są różne sytuacje, szczególnie, jeśli chodzi o prace zmianową, ale i tu BÓG przychodzi z pomocą, jeśli GO oto będziemy prosić. Kto zaniedbuje społeczność, zaniedbuje swoje własne życie i nie zależy mu na życiu z PANEM JEZUSEM.

Powinniśmy, zatem wszystko zrobić żeby się znaleźć na zgromadzeniu BOŻEGO ludu, gdzie DUCH Św. objawia nam Słowo prorocze. Codzienne czytanie Pisma Świętego i nie opuszczanie wspólnych zebrań uchroni nas od wpływu słuchania demonicznej muzyki, tak, że nie będzie ona oddziaływać na nasz stan duchowy. Człowiek wierzący często znajduje się w takich okolicznościach, gdzie nie ma wpływu na zmianę sytuacji. Często bywa, że szczególnie młodzież usiłuje iść w parze z tym światem, ale to nigdy nie da się tak żyć. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju zachowania się i hołdowania modzie, która jest z tego świata.

Naśladujemy ten świat w wielu innych rzeczach, bo chcemy podobać się ludziom, ale to nie da się pogodzić. Dziecko BOŻE wie jak się ma zachować między ludźmi. Jeśli zatem naśladujemy pewne rzeczy tego świata, zanieczyszczamy się i tracimy moc w głoszeniu świętej Ewangelii. To zaś prowadzi do tego, że świat zamyka nam usta. Czasem może tak być, że małe rzeczy mogą powodować, że jesteśmy związani. One bardzo niekorzystnie wpływają na nasz stan duchowy i okradają nas ze świętego życia. Trzymajmy się, więc Słowa BOŻEGO, które jest pochodnią na ścieżce naszego życia a BÓG zachowa nas od wpływu tego świata.

Módlmy się!

BOŻE drogi, dziękujemy Ci za Twoje święte Słowo, które nas uczy i ostrzega przed zasadzkami diabelskimi, abyśmy mogli postępować zgodnie z tym, jak naucza nas Pismo Święte. Niech DUCH Twój dobry przeprowadzi nas przez ten świat i uchroni przed odstępstwem. Daruj nam mądrość, abyśmy mogli wyraźnie odróżniać to, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Prosimy Cię o to w Imieniu PANA JEZUSA. Amen.

(66–A2)