Charakter mocy ciemności

  Audycja nr: 238
Przygotował: Pastor Henryk Zagrodnik
Tekst biblijny: 5 Księga Mojżeszowa 18:10–14
Data opublikowania: 19. 06. 2004
Czas odtwarzania: 21:43 min
Rozmiar pliku: 2932 kB
                        Posłuchaj/Pobierz

To, co tajemnicze zawsze wzbudza ludzką ciekawość. Horoskopy, senniki, wahadełko, bioenergoterapia, wykładanie kart, wywoływanie duchów, wirowanie stolików i szklanek wzbudzają napięcie i drażnią nerwy. Przynoszą też wiadomości z niewidzialnego świata i informacje pochodzące z tajemniczych źródeł. Jedni mówią, że to oszustwo, inni zaś twierdzą, że to wszystko jest sprawą ludzkiej psychiki. Faktem jednak jest to, że te przepowiednie się sprawdzają. Bardzo często zaczyna się to od żartu. Lecz, gdy przy tej okazji ktoś przepowie ci datę twojej śmierci to żarty się kończą. Musimy wiedzieć, z kim w takim przypadku mamy do czynienia. Nie jest to takie zabawne i niewinne jak to niektórzy przedstawiają.

Zgodnie z logiką za tymi przepowiedniami powinni stać realni informatorzy. Nie ma skutku bez przyczyny! Bioenergoterapeuci, wróżbici, czy media, często mówią o „swoim dobrym duchu,” który ich ochrania i prowadzi. Czasem jednak ten duch wcale nie zachowuje się tak dobrze. Przy długotrwałym kontakcie z nim taki ktoś nieoczekiwanie przedstawia się jako bóg piekła, albo demoniczny legion. Parapsychologia, która zajmuje się badaniem takich zdolności psychicznych człowieka jak telepatia, jasnowidztwo, różdżkarstwo itp wyjaśnia, że wszystkie tego rodzaju zjawiska powodowane są mocą ludzką i ludzkimi umiejętnościami. Jeżeli nawet w ten sposób można próbować wyjaśnić takie fenomeny, jak poruszanie się przedmiotami na odległość, czy porozumiewanie się myślami na dużą odległość i temu podobne zjawiska, to takie wyjaśnienia są trudne do przyjęcia przy materializacji, lewitacji, znikaniu i pojawianiu się osób oraz białej i czarnej magii.

Również wiedza o rzeczach przyszłych i „straszenie” związane z określonymi miejscami lub osobami, pomimo, że dowiedzione i uznane jako fakty, są jednak niewytłumaczalne z punktu widzenia ludzkiego. Kto może poinformować o rzeczach dotyczących przyszłości? Kto powoduje przeróżne pukania, łomot i łoskot? Kim są zjawy i osoby umarłe widziane w określonych miejscach? Nie jest to bezosobowa energia, ale duchy, których natura jest zła. Charakter tych duchów możemy poznać przyglądając się ludziom będących pod ich wpływem. Początki są różne. Dla jednych jest to świetna rozrywka, dla innych dreszczyk emocji, jeszcze inni doznają chwilowej poprawy samopoczucia. Zdarza się też, że wystarczy jeden raz albo też bardzo krótki czas praktyk, aby doszło do niewyjaśnionych lęków, koszmarów sennych, depresji czy silnych wewnętrznych napięć. Długotrwały kontakt z tymi duchami powoduje zszarpanie nerwów, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, wynaturzenia seksualnego oraz silnych myśli samobójczych.

Dziś wiele ludzi zajmuje się tymi sprawami i nie wie jak dalekie są konsekwencje tych czynów. Jest to tak wielkie przestępstwo, że BÓG powiedział do Mojżesza: „Czarownicy nie zostawisz przy życiu.” Dlaczego? Ponieważ jest to bezpośredni kontakt z diabłem. Wiele przykładów potwierdza to, że kontakty z tymi duchami niszczą i zabijają duchowo człowieka. Nieważne, jaka była pierwsza motywacja: Szukanie zdrowia, ciekawość czy pragnienie rozrywki. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy ta osoba wie, czy nie wie, jakie tego są konsekwencje. Niewidzialny wymiar naszej rzeczywistości najlepiej ukazuje Pismo Święte. Mówi ono, że na początku istniały tylko dobre istoty duchowe – Jeden z najwyższych godnością i wspaniałością, aniołów zwany Lucyfer, czyli anioł światłości, wystąpił przeciwko BOGU i został wyrzucony z Nieba razem z innymi aniołami, które miały udział w jego buncie.

Zobaczmy teraz, co na ten temat mówi Pismo Święte? W 5Mojż. 18,10-14 czytamy: „Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla PANA jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości, PAN, BÓG twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed PANEM, BOGIEM twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to PAN tobie nie pozwolił.” Jak wszystkie przykazania BOŻE, tak i to jest przykazaniem chroniącym człowieka. Aniołowie, którzy są posłuszni BOGU, nigdy nie dadzą się wywołać. To wyjaśnia, dlaczego przy każdej próbie wywoływania duchów pojawiają się wyłącznie moce demoniczne.

Musimy wiedzieć, że oprócz mocy DUCHA Świętego, w świecie działają także moce ciemności. Sam PAN JEZUS staczał walkę z szatanem nazywając go ojcem kłamstwa. PAN JEZUS ostrzegał także przed fałszywymi cudami i prorokami. Ewangelista Mat.24,24 zapisał: że, powstaną fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda. Osoby, które szukają wrażeń i doświadczeń duchowych prędko znajdą się w hipnozie wschodnich metodach medytacji, narkotykach, nadużywaniu alkoholu, w horrorach i filmach porno, oraz w demonicznych zespołach muzycznych. Są to tylko niektóre z propozycji szatana. Wszystkie te diabelskie praktyki mają jedyny cel, aby stopniowo pozbawić człowieka kontroli nad jego umysłem, Wówczas taki człowiek staje się łatwym łupem dla mocy, które chcą go od siebie uzależnić. Pismo Święte porównuje takiego człowieka do starożytnego miasta pozbawionego murów obronnych, otwartego dla wroga. Szatan ma w tym swoją strategię.

Zaczyna się ona od przekonywania, że oto teraz człowiek jest bogiem, a więc sam nie musi przestrzegać żadnych przykazań. Gdy nie ma przykazań, to nie można mówić o grzechu. Tam zaś, gdzie nie ma grzechu, niepotrzebne jest przebaczenie i nie ma miejsca dla ZBAWICIELA. Takie są główne zasady kościołów satanistycznych. Cechą tego typu doświadczeń duchowych jest zniewolenie człowieka złem jak: nałogi, wynaturzenie, przewrotność a nie rzadko choroby psychiczne. W ekstremalnych przypadkach szatan bierze w posiadanie daną osobę. Biblia nazywa to wtedy „opętaniem” a ludzie nazywają to ciężkimi chorobami psychicznymi. Tam, gdzie zaistniało tego rodzaju zjawisko, to z reguły nie działają tu żadne terapie ani lekarstwa. Osoby dotknięte tą chorobą uważa się za nieuleczalnie chore.

W rzeczywistości, dzięki BOGU, istnieje dla nich ratunek. PAN JEZUS, który ma moc na niebie i na ziemi powiedział: „SYN BOŻY objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabelskie.”(1Jana3,8). Jeżeli chrześcijanie modlą się za ludzi opętanych w Imieniu PANA JEZUSA, to Jego moc sprawia, że tacy ludzie doznają uwolnienia. Wszystkie religie oferują samozbawienie na różne sposoby, ale tylko judaizm i chrześcijaństwo mówią, co innego. Chrześcijaństwo powtarza za Biblią, że żaden człowiek nie może zbawić samego siebie, ale potrzebuje ZBAWICIELA. Pismo Święte mówi: Że każdy, kto wzywa Imienia PAŃSKIEGO, będzie uratowany. Ta obietnica dotyczy wszystkich czasów, każdej sytuacji i każdego człowieka. Tym imieniem jest Imię PANA JEZUSA. Decyzja należy do każdego człowieka. BÓG każdemu chce pomóc, bo ON kocha każdego człowieka. Abyś mógł otrzymać pomoc BOŻĄ, potrzebna jest twoja współpraca. A więc co powinieneś zrobić?

1) Wyznaj przed BOGIEM każdą okultystyczną praktykę jako grzech i powiedz, że nie chcesz z tym mieć nic wspólnego. 2) Zniszcz wszelkie przedmioty związane z okultyzmem. 3) Zwróć się do PANA JEZUSA i proś GO o przebaczenie. Przyjmij PANA JEZUSA jako swojego PANA I ZBAWICIELA. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że JEZUS jest PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że GO BÓG wskrzesił z martwych będziesz zbawiony. Nie mów, że zostałeś wychowany w chrześcijańskiej rodzinie, bo to jeszcze nie czyni cię dzieckiem BOŻYM. Codziennie czytaj Pismo Święte, bo to jest pokarm dla naszego ducha. Przez Pismo Święte poznajemy BOŻE prawdy, dzięki którym wzrastamy w wierze i ku zbawieniu. Staraj się mieć łączność z ludźmi wierzącymi, abyś został wsparty modlitwą i miłością braterską. Niech ci BÓG w tym błogosławi.

Módlmy się!

Drogi OJCZE, pragnę CI podziękować, że odkryłeś przede mną tajemnicę zbawienia. Tą tajemnica jest PAN JEZUS i pragnę GO przyjąć, gdyż wierzę, że ON jest Twoim SYNEM, który przyszedł na ziemię w ciele i oddał Siebie na mękę jako okup za mnie. Ta ofiara przez Ciebie OJCZE została przyjęta. Wierzę, że PAN JEZUS zmartwychwstał jako zwycięzca nad mocami ciemności i przynoszący życie. Ja pragnę przyjąć to życie od Niego. Dlatego przychodzę do Ciebie PANIE JEZU – taki, jaki jestem. Proszę, niech Twoja niewinna Krew, przelana na Golgocie, oczyści moje serce z każdego grzechu. PANIE JEZU, Bądź moim PANEM. Przed Tobą otwieram swoje serce abyś w nim zamieszkał i dał mi nowe życie. Amen. Aud.nr.60-A2

(58–B2)