OGŁOSZENIA


19. 02. 2005.  

Prośba o materiały na temat aniołów

Szanowni Państwo,

Istnieje wiele książek opisujących interwencje anielskie, które miały miejsce w różnych krajach świata (szczególnie bogate opracowania powstały w USA i Europie Zachodniej).

Poszukuje osób, których udziałem były tego rodzaju doświadczenia i proszę o ich świadectwa (na piśmie).

Wierzę, iż zgromadzony dzięki Państwa świadectwom materiał, umożliwi w przyszłości podjęcie prac nad przygotowaniem zbioru doświadczeń osób, których udziałem była osobista interwencja ich Anioła Stróża.

Mam nadzieję, że opracowanie takie pomoże wielu z nas w przywróceniu bliższej więzi ze swoim Aniołem Stróżem. O Jego obecności często zapominamy, a przecież to On, będąc bezpośrednio przy nas, towarzyszy nam w ciągu całego naszego życia i bardzo często po maga w różnych sytuacjach. Niestety często również nie dajemy Mu szansy na to aby nam pomógł ignorując zupełnie Jego obecność i znaki jakie nam daje. Czasem jest to ulotne wrażenie, intuicja, wewnętrzne przekonanie. Może to być pomocna dłoń w sytuacji na pozór bez wyjścia. Innym wreszcie razem spektakularna cudowna interwencja, namacalna obecność, nadprzyrodzona ingerencja nie mająca żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Jestem przekonana, iż wśród czytelników „Do Celu” są osoby, które wierzą, iż spotkały Anioła (Dobrego Ducha zesłanego przez Boga aby udzielił im pomocy) oraz zechciałyby podzielić się ze mną swoimi przeżyciami.

Swoje świadectwa proszę kierować na adres:

Bogna Lewandowska
Skr. Poczt. 18
05-800 Pruszków 1

07. 06. 2004.   Informacja o możliwości wypoczynku w Chrześcijańskim Ośrodku Wypoczynkowym „Grűne Au” w Austrii Austria

15. 02. 2003.   Informacja o I Światowej Konferencji „Polonia dla Jezusa”
Uwaga! Termin Konferencji uległ zmianie! Konferencja odbędzie się dopiero w roku 2004.

24. 11. 2002.   Stowarzyszenie Dobroczynne „Betlejem” bardzo pilnie poszukuje samochodu dostawczego lub osobowo-dostawczego do obsługi schroniska (świetlica, hostel) dla bezdomnych w Krakowie. Nasz wielce zasłużony maluszek zakończył w piątek swój długi, 20-letni żywot. Był on wielkim Bożym błogosławieństwem w naszej pracy charytatywno-misyjnej. Pod naszą stałą opieką znajduje się aktualnie 25 osób, a ponadto ok. 30 korzysta codziennie z naszej świetlicy. Wielu z nich regularnie uczęszcza na nabożeństwa i budzi się do życia duchowego. Ponadto docieramy z żywnością (w tym również ciepłe posiłki) i pomocą medyczną do miejsc gromadzenia się bezdomnych m. in. na krakowskie dworce PKP. Bez samochodu nie damy sobie rady z codziennym zaopatrzeniem w żywnosć, leki, odzież, z transportem chorych i wieloma innym bardzo ważnymi sprawami. Modlimy się, by Bóg poruszył serca swoich dzieci w tej tak ważnej, nie tylko przecież dla nas, sprawie. Na wszelkie propozycje oczekujemy pod numerami telefonów 0/..../12-266-18-00, 0501-434-109 lub pod adresem e-mail jurkon@op.pl. Gdybyś chciał finansowo dopomóc w tej sprawie, podajemy nr konta: Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" ul. Lubomirskiego 7a, 31-509 Kraków — BSK O/Kraków 10501445–2233529748 z dopiskiem: Zamkowa. Pamiętajcie o nas również w Waszych modlitwach. Z Bogiem.

17. 11. 2001.   Nasza firma wydawnicza „Euro-Laser” prowadzi sprzedaż wysyłkową książek wydanych przez Oficynę „Cel” oraz kilku innych — wykaz pozycji i ceny podajemy poniżej. Do podanych cen dolicza się opłatę pocztową w aktualnej wysokości. Zapłata załączonym do przesyłki przekazem pocztowym po otrzymaniu książek. Zamówienia prosimy kierować do nas pocztą lub e-mailem.
Józef Kajfosz: „Przed nami cel”, stron 240, cena 12,– zł
Józef Kajfosz: „Życie ma sens”, stron 216, cena 6,– zł
Józef Kajfosz: „Jak powiada Pismo”, stron 82, cena 6,– zł
Józef Kajfosz: „U wrót przestrzeni”, stron 90, cena 6,– zł
Ludmiła Plett: „Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie”, stron 224, cena 12,– zł
Ludmiła Plett: „Czas rozpocząć sąd od domu Bożego”, stron 224, cena 12,– zł
Ludmiła Plett: „Prostujcie drogę Pańską”, stron 208, cena 12,– zł.
Książki te rozprowadza także Hurtownia i Księgarnia „Jack”, ul. 3 Maja 68, 43-450 Ustroń, tel. (033) 854-44-44, e-mail: biuro@jack.com.pl (sprzedaż wysyłkowa i stacjonarna).

17. 11. 2001.   Materiały (traktaty, ulotki, broszury) do ewangelizacji indywidualnej zamówić można za niewielką odpłatnością lub bezpłatnie pod następującymi adresami:
Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej, ul. Cicha 22, 40-116 Katowice;
SGM International, ul. Myśliwska 2, 87-118 Toruń;
Misja Pielgrzym, ul. Kopernika 8, 73-200 Choszczno;
TRPŚ, ul. Myśliwska 2, 87-118 Toruń;
Wydawnictwo „Absolutnie Fantastyczne”, Skr. poczt. 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

31. 03. 2000.   Redakcja serwisu „Do Celu” poszukuje współpracownika, chętnego do prowadzenia w ramach tego serwisu rubryki „Wiadomości”, w której byłyby publikowane ciekawe i inspirujące aktualności z życia Kościoła na świecie. Warunki: praca społeczna, Boże powołanie, posiadanie komputera z dostępem do internetu i możliwie szerokie kontakty, ułatwiające zbieranie materiału. Oferty kierować na nasz adres e-mail: DoCelu@Jezus.pl

10. 03. 2000.   Poszukuję mojego artykułu pt. „Boży zwycięzca”, opartego na tekście z 1Mo 32:22–32 o walce Jakuba z aniołem. Artykuł ukazał się drukiem w „Chrześcijaninie” około roku 1982. Mam trudności z odnalezieniem tekstu artykułu i będę wdzięczny za przysłanie mi go, jeśli ktoś się na niego gdzieś natknie. Józef Kajfosz