Józef Kajfosz

U wrót przestrzeni

Czwarty wymiar a Biblia

Wydanie pierwsze: Areopag, Katowice 1994
(Na tym miejscu opublikowano tylko fragmenty książki)

© Copyright Józef Kajfosz, 1985
Wszelkie prawa zastrzeżone!


Drukowany egzemplarz książki w cenie 6,– zł zamówić można mailem lub pocztą w Redakcji „Do Celu”, E-mail: DoCelu@Jezus.pl lub w Księgarni Internetowej http://www.jack.com.pl

Spis treści