INNE POLECANE SERWISY


Poniżej podajemy adresy innych serwisów, zawierających wartościowe, budujące treści.

Muzyczne Wersety Biblijne
Klub Dobrej Muzyki
Szukając Boga
Interaktywny kurs biblijny Dlaczego Jezus?
Kościół Jezusa Chrystusa w Werbkowicach
Zbór KZ w Nowej Soli
Portal chrześcijański CCM
Wszystko jest możliwe
Telewizja chrześcijańska (z Grecji po polsku)
Odkryj radio — Słowo mówione
Radio Pielgrzym
Fundacja Nadzieja dla Przyszłości
Chrześcijański Kościół Reformacyjny
Chrześcijański Magazyn „Cel”
Chrześcijańskie Radio „Cel”
Ewangeliczna Telewizja Internetowa
Głos Uzdrowienia
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja
Głos Prześladowanych Chrześcijan
Stowarzyszenie Dobroczynne „Betlejem”
Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Mikołajkach
Słowa zmieniające życie
Fundacja Głos Ewangelii
Szkoła Domata, Gdynia
Liga Biblijna w Polsce
Zbór w Nowej Soli
Zbór w Koszalinie
Wspólnota „En Christo”, Lanckorona
Cztery prawa duchowego życia
Wspólnota polonijna w Edynburgu, Szkocja
Serwis „Protestanci”
Historia Odnowy w Duchu Świętym
Pytania o Odnowę w Duchu Świętym
Głos Ewangelii
Ewangelia
Biblia
Zbór w Nowej Hucie
Wspólnota „Przymierze” w Bielsku-Białej
Radio CCM
Misja Chrześcijańska „Filadelfia”
Ewangelia dla Ciebie
Fundacja „Strumień Życia”
Czasopismo „Słowo Prawdy”
Radio Chrześcijanin
Zespół „Alleluja”, Iłownica
Chrześcijański Portal Internetowy „Jezus”
Czytelnia Chrześcijanina
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”
Ruch Nowego Życia
Ruch Polska dla Jezusa
Misja „Pielgrzym”
Droga Sprawiedliwych
Czasopismo „Absolutnie Fantastyczne”
Czasopismo „Słowo i Życie”
Czasopismo „Światło Życia”
Instytut Wydawniczy „Rhema” w Kielcach
„Wiatr” — Gazeta narodzonych z Ducha
Zbór „Agape” w Siedlcach
Zbór „Arka” w Gliwicach
Zbór „Betania” w Katowicach
Zbór „Betlejem” w Krakowie
Zbór „Filadelfia” w Bielsku-Białej
Zbór „Filadelfia” w Wodzisławiu Śląskim
Biblijne Seminarium Teologiczne
Polska Misja Chrześcijańska, Australia
Księgarnia InternetowaRedakcja „Do Celu” niekoniecznie akceptuje w pełni wszystkie poglądy, wyrażane na rekomendowanych stronach.

Lista powyższa będzie rozszerzana. Prosimy o nadsyłanie sugestii.
E-mail: DoCelu@Biblia.info.pl